Initiatieven

Rotterdam digivaardig

Waarom Rotterdam digivaardig?

In een snel veranderende samenleving waarbij technologie een steeds grotere rol speelt is het hebben van digitale vaardigheden van groot belang. IT Campus Rotterdam zich er voor in dat alle 50.000 Rotterdamse basisschoolleerlingen een voorsprong krijgen!

Doelstellingen:

  • Het Rotterdamse primaire onderwijs helpen een passend programma en activiteiten te kunnen kiezen via IT Campus Rotterdam
  • Vraaggestuurd én proactief vanuit IT Campus Rotterdam 50.000 basisschoolleerlingen stevigere digitale vaardigheden bijbrengen

Hoe doen we dat?

De vier grote primair onderwijs besturen van tezamen 186 basisscholen hebben zich achter deze ambitie geschaard. IT Campus Rotterdam verzorgt de matching tussen de verschillende onderwijsinstellingen en inhoudelijke partners die actief zijn in het primair en voortgezet onderwijs. Naast belangrijke vaardigheden als logisch redeneren, programmeren en mediawijsheid, geven we kinderen vertrouwen in hun kunnen, zodat ze later in hun opleiding zich bewust zijn van de mogelijkheden die IT te bieden heeft. Bovenop dit alles werken we samen met onze partners aan onderzoeken over digitale didactiek en het curriculum van de toekomst!

Wil jij met je school hier gebruik van maken of als bedrijf hier aan bijdragen? Neem dan contact op!

Ontwikkelingen bij Rotterdam digivaardig