Nieuws

Subsidie digitalisering logistiek

15-07-2019

We zijn trots dat we mogen aankondigen dat Rotterdamse krachten zich bundelen in het City Logistics Lab (CILOLAB) onderzoek om de maatschappelijke uitdagingen rondom transport, bereikbaarheid en mobiliteit aan te pakken.  

CILOLAB is een onderzoeksvoorstel van Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit, IT Campus Rotterdam, Rotterdam Makers District en vele andere partners, onder leiding van penvoerder TNO, dat is gehonoreerd door NWO/SIA en TKI Dinalog. 

Met de call Duurzame Living Labs hebben NWO en TKI Dinalog ervoor gezorgd dat een breed consortium is gevormd met partners die samen maatschappelijke uitdagingen rondom transport, bereikbaarheid en mobiliteit willen aanpakken. CILOLAB gaat in de praktijk oplossingen ontwikkelen om de doelstelling van Zero-Emissie stedelijke logistiek in 2025 te bereiken. Bijzonder is dat binnen CILOLAB de steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Delft en Zwolle betrokken zijn, zodat we ook aandacht hebben voor de schaalbaarheid van de ontwikkelde Zero-Emissie logistieke oplossingen. 
 
In Rotterdam wordt speciale aandacht geschonken aan het gebied Merwe-Vierhavens (M4H). Dit gebied is zo groot als de binnenstad van Rotterdam en wordt de komende decennia getransformeerd tot een nieuw woon-werkgebied. Hogeschool Rotterdam is reeds betrokken bij deze transitie en heeft er al continue meerdere studentprojecten lopen. Bij uitstek dus een gebied om te adopteren in het CILOLAB. 

Om een slim en uitgebalanceerd last-mile systeem te realiseren is een fijnmazige analyse van stromen (goederen, materialen, voedsel, energie etc.) noodzakelijk. Met deze stromenanalyse wordt in dit project expliciet een uitbreiding gemaakt van de transport- en goederenstroomanalyses die in logistiek onderzoek normaliter worden uitgevoerd. 

Om deze kennis te verzamelen en gelijktijdig het gebied ook te laten voorsorteren op ontwikkelingen in de (nabije) toekomst, zal parallel onderzocht en geëxperimenteerd worden met het opzetten van data-infrastructuur in het gebied. Hiermee kunnen permanent milieueffecten gemeten worden in het Makers District. Dit kan variëren van een netwerk aan sensoren voor het meten van fijnstof, geluid, CO2, energiegebruik en vervoersbewegingen tot het benutten van digitale netwerken (zoals LoRa en 5G) voor het verkrijgen van inzicht in gebruikersgedragingen en in- en uitgaande materialen. Dit wordt samen met IT Campus Rotterdam en DCMR opgepakt en ingevuld. 

Nu de transportsector steeds sterker wordt beïnvloed door de digitalisering, is het belangrijk om naast de kansen en innovaties ook aandacht te besteden aan de veranderende vaardigheden die dit vraagt van werknemers in de branche. Met een netwerk van koplopende bedrijven wil IT Campus Rotterdam dit vraagstuk daarom ook inzetten als case voor het verrijken van opleidingen. Bovendien wil de campus om- her- en bijscholing mogelijk maken: waar functies veranderen zijn IT-skills vaak van cruciaal belang, dus is er aandacht nodig voor de ontwikkeling van IT-vaardigheden.