Nieuws

Wethouder Kasmi geeft startsein IT Campus Rotterdam

29-10-2018

Het gezamenlijke initiatief van onderwijs en bedrijfsleven voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam

Op maandag 29 oktober 2018 geeft wethouder Kasmi om 16.00 uur het officiële startschot voor IT Campus Rotterdam op het RDM terrein. IT Campus Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs en de lokale overheid. Zij zetten zich in voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam door het verrijken van het onderwijs, verbeteren van digitale vaardigheden en een gezamenlijke IT-agenda.

IT Campus Rotterdam werkt op het RDM-terrein én online aan een programma voor de stad om het netwerk van bedrijven, onderwijs en overheid verder met elkaar te verbinden, met bestaande én nieuwe initiatieven.

Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam, onderstreept het belang van het initiatief IT Campus Rotterdam: “Digitalisering is essentieel. Het Havenbedrijf Rotterdam vindt de komst van IT Campus Rotterdam dan ook erg belangrijk en doet daarom volmondig mee. Het is van groot belang dat meer opleidingen een IT-component krijgen, want we hebben als Rotterdam veel meer IT-talent nodig: in de logistiek, voor de energietransitie en allerlei andere sectoren.” 

Jong en oud

IT Campus Rotterdam wil talent ontwikkelen in alle leeftijdscategorieën en richt zich daarom op zowel kinderen als studenten, werkzoekenden als werknemers en andere professionals. De campus ontwikkelt uiteenlopende initiatieven met haar partners voor het digitaal vaardig maken, opleiden, bijscholen en omscholen van diverse doelgroepen.

Initiatieven

IT Campus Rotterdam draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van IT-talent in de stad. Onder andere het versterken van de digitale vaardigheden van 50.000 Rotterdamse basisschoolleerlingen door middel van workshops en het verrijken van minoren en keuzedelen door opdrachten, kennis, materialen en begeleiding uit het bedrijfsleven. Bovendien zet IT Campus Rotterdam zich in voor meer hybride docenten en versnelt de campus de ontwikkeling van nieuwe associate degrees (2-jarige praktische hbo opleiding). Op deze manieren zijn meer mensen in staat digitale vaardigheden te ontwikkelen, wordt talent verder uitgedaagd en hebben deze mensen bovendien een betere match met de Rotterdamse arbeidsmarkt.