Programma

(IT) beroepsonderwijs

In Rotterdam verzorgen verschillende publieke instellingen IT-beroepsonderwijs. Er zijn verschillende opleidingen qua inhoud en niveau (tot niveau 4, 5, 6en 7). Onze partners Techniek College Rotterdam, Rotterdam Academy, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit bieden IT-gerelateerd beroeps- en wetenschappelijk onderwijs aan.

IT Campus Rotterdam draagt met haar netwerk bij door scholen in staat te stellen het ultieme palet aan diverse opleidingen te verzorgen en zij een optimaal aantal studenten kunnen ontvangen. Bovendien wordt de kans op studiesucces van de deelnemers flink vergroot. Daarnaast helpt IT Campus Rotterdam bij het tot stand komen van docentnetwerken die voorzien in professionele ontwikkelpaden (digitale didactiek), afstemming op gebied van ‘doorstroom’ en het faciliteren van gezamenlijk doen van onderzoek over de grenzen van instellingen heen!

Meer weten?

Neem contact op met

Marijn Roelof

Directeur

06 21 54 59 65marijn.roelof@itcampus.nlLinkedIn
andere projecten

hieronder lees je meer over aanverwante projecten binnen de agenda van
IT Campus Rotterdam.