PROJECT

Aanbod opleidingen technologie in de zorg

verbeteren digivaardigheden
Project

Aanbod opleidingen technologie in de zorg

verbeteren digivaardigheden

Hier vind je een overzicht van opleidingen gerelateerd aan zorg en technologie.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

Daarom meedoen: 

Opleidingen technologie in de zorg

In dit overzicht staan opleidingen gerelateerd aan zorg en technologie.

Mbo-opleidingen

Initiële mbo-opleidingen in zorg en welzijn

Mbo-niveau 2

Helpende zorg en welzijn

Mbo-niveau 3

Verzorgende-IG

Maatschappelijke zorg

Assistenten in de gezondheidszorg

 Mbo-niveau 4

Mbo-verpleegkundige

Maatschappelijke zorg

Assistenten in de gezondheidszorg: doktersassistent, apothekersassistent, tandartsassistent

Initiële mbo-opleidingen snijvlak zorg en techniek

Mbo-niveau 4

Zorgtechnicus

 

Keuzedelen mbo

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel en hebben invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. Door deze ontwikkelingen kan er effectiever en efficiënter zorg worden geleverd. Gegeven de gespannen arbeidsmarkt in de zorg zijn deze ontwikkelingen gewenst om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Dat betekent echter wel dat medewerkers in de zorg om moetengaan met deze nieuwe technieken. De keuzedelen spelen in op deze ontwikkelingen. Met een certificaat wordt het civiel effect vergroot.

K0136 Zorg en technologie toepassen

240 sbu, mbo-niveau 2, Helpende Zorg en Welzijn

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een derde leerwegtraject met afronding met mbo-certificaat.

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeelzijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Gebruikt nieuwe technologische hulpmiddelen;

- Gebruikt het elektronische cliëntendossier;

- Ondersteunt de cliënt bij het gebruiken van technologische hulpmiddelen.

 

K0137 Zorg en technologie

480 sbu, mbo-niveau 3, Verzorgende-IG, Maatschappelijke zorg

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een derde leerwegtraject met afronding met mbo-certificaat.

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen;

- Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier;

- Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt;

- Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven;

- Voorlichtingen advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen;

- Multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.

 

K0138 Zorginnovaties en technologie

480 sbu, mbo-niveau 4, mbo-Verpleegkundige, Maatschappelijke zorg, Zorg en Groen, Human Technology, Technisch Oogheelkundig Assistenten, (Middenkader)Engineering

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een derde leerwegtraject met afronding met mbo-certificaat.

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan zorginnovatie en het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen;

- Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier;

- Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt;

- Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven;

- Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen;

- Multidisciplinair samenwerkenm.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.

- Bijdragen aan zorginnovatie en onderzoek m.b.t. technologie;

- Voorlichting, advies en instructiegeven aan collega’s.

 

K0226 Inspelen op innovaties gericht op niveau 4

240 sbu, mbo-niveau 4, alle mbo-opleidingen

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een bijscholingstraject. Geen afronding door middel van mbo-certificaat.

Het keuzedeel stelt de beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat in te spelen op innovaties binnen de branchedoor te reflecteren op eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie.


K0022 Digitale vaardigheden basis

240 sbu, mbo-niveau 2, alle mbo-opleidingen

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een derde leerwegtraject met afronding met mbo-certificaat.

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.

 

K0023 Digitale vaardigheden gevorderd

240 sbu, mbo-niveau 3 en 4, alle mbo-opleidingen

Onderdeel van bol- of bbl-opleiding in zorg en welzijn of te volgen via een derde leerwegtraject met afronding met mbo-certificaat.

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.

 

Hbo-opleidingen

Initiële hbo-opleidingen in de zorg

·      Verpleegkundige

·      Ergotherapie

·      Fysiotherapie

·      Logopedie

·      Medische hulpverlening

Hbo-opleiding op snijvlak zorg en techniek

Mens en Techniek| Gezondheidszorg Technologie

Minor hbo

Minor Zorgtechnologie - Vraagstukken in de zorg oplossen

De minor Zorgtechnologie is dé minor waar zorg-, ICT-,ontwerp- en techniekstudenten met elkaar én de praktijk werken aan slimme, praktische oplossingen voor de zorg!

Het doel van de minor Zorgtechnologie is om de zorg te verbeteren door het ontwerpen van prototypes voor praktische problemen. Bijvoorbeeld een plastic 'verdeelstation' of verbindingsklem waardoor de vele infuuslijnen van een patiënt in een ziekenhuisbed niet in de knoop raken. Of een lichtgevende blindenstok om de veiligheid van slechtzienden in het donker te verbeteren.

Voor de problemen die in deze minor aan bod komen zijn studenten van de zorg opleidingen, studenten van de technische opleidingen én studenten van de communicatie,- ,media,- en informatietechnologie-opleidingen noodzakelijk. Zij gaan in samenspraak met zorgverleners, artsen, chirurgen, gebruikers en fabrikanten de problemen onderzoeken en oplossingen ontwerpen. Het is werk dat maatschappelijk én economisch relevant is. De slimme oplossingen en ontwerpen zijn hierbij zowel hightech als lowtech: een rollator is ook zorgtechnologie. Bij het oplossen van de problemen word je ondersteund en begeleid door docenten van verschillende disciplines van het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG),Engineering en Applied Science (EAS), en Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI).

Deze minor kenmerkt zich door doen. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden leer je niet in de collegebanken, maar door zelf te ervaren. Oplossingen bedenken, bouwen, testen en verbeteren. Nadenken over wat je ziet. Contact onderhouden met opdrachtgevers, zorgprofessionals en begeleiders. Je activiteiten vastleggen zodat kennis overdraagbaar en herleidbaar is.

De minor is onderdeel van een hbo-opleiding in zorg, ICT, ontwerp of techniek.

 

Minor+ Zorg slimmer beter -  Praktisch, sociaal en technologisch

De gezondheidszorg is een interessant werk- en toepassingsgebied voor veel verschillende professionals en bedrijven. Innovaties zijn hard nodig om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Om de zorg echt te veranderen is input nodig van buiten de sector: technologie en ICT, industrial design en bouwkunde, sociale en culturele studies, openbaar bestuur, logistiek en facility management, bedrijfskunde en hrm.

Binnen dit Innovation Lab werken studenten van verschillende opleidingen een half jaarlang aan een complex vraagstuk uit de Rotterdamse gezondheidszorg, waarbij niet de oplossing, maar het innovatieve idee voorop staat.

Voor de studenten is het een uitdagende leeromgeving waarin zij

- Zich ontwikkelen op de competentie: vernieuwingsgericht werken, vraaggericht werken, samenwerken, interactiefleervermogen, kenniscreatie.

- Leren hoe ingewikkelde vraagstukken met studenten van verschillende opleidingen op een innovatieve manier aan te pakken.

- Veel ruimte krijgen om zelf te bepalen wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen.

De minor is onderdeel van een hbo-opleiding in zorg, ICT, ontwerp of techniek.

Brochure
video's
No items found.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

verbeteren digivaardigheden

Aanbod opleidingen technologie in de zorg

is een project onder het programma

verbeteren digivaardigheden
Meer informatie
Meer weten?

Neem contact op met

Kevin van der Meer

Projectleider zorg

06 30 21 98 22kevin.vandermeer@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen