Project

Adaptatie van digitale technieken

verbeteren digitale vaardigheden

In het verlengde van het project Zorg op Afstand zijn er meer digitale innovaties die op de werkvloer van de zorginstellingen ingezet (gaan) worden. Deze innovaties hebben ook impact op de manier van werken en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek en moeten ondersteund worden met competenties, kennis en kunde voor zowel de zorgverlener als voor de patiënt. De implicaties daarvan worden vaak onvoldoende overzien waardoor implementatie vertraagd of mislukt.

Innoveren op de werkvloer is niet eenvoudig en vraagt doorzettingsvermogen, samenwerking, verandervaardigheden, inhoudelijke kennis van het zorgproces en van de technologie. In de dagelijkse praktijk ontwikkelen innovaties zich langzamer dan gewenst vanwege gebrek aan kennis, kunde, tijd en prioriteit. Op het gebied van leren innoveren is er een beperkt en versnipperd aanbod in de regio.

In dit project wordt een regionale verbeterslag gemaakt in de implementatiefase van digitale technieken door de inventarisatie en evaluatie van de recente implementaties van nieuwe digitale technieken die zijn ingevoerd bij zorginstellingen. Hiervoor worden, in samenwerking met de betrokken zorginstellingen, inventarisaties gemaakt van recente succesvolle maar ook niet-succesvolle implementatietrajecten.

De opgehaalde initiatieven worden geanalyseerd en beoordeeld op toepasbaarheid voor generalisatie en de ontwikkeling van een richtlijn.

Het resultaat is enerzijds een toename van de inzet van e-health oplossingen en anderzijds een richtlijn met adviezen en een stappenplan voor de succesvolle implementatie en opschaling van zorginnovaties voor de regionaal aangesloten partijen.

Meer weten?

Neem contact op met

Jan Pons

Projectadviseur zorg

06 53 17 63 50jan.pons@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?