Project

inventarisatie vraag & aanbod bijscholing

verbeteren digitale vaardigheden

De verregaande digitalisering en de toepassing van e-health in de zorg vraagt om andere vaardigheden van de zorgprofessionals. Die kennis moet eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar gesteld worden aan de zorg- en welzijnsaanbieders in de regio. Er is versnipperd (nationaal) aanbod maar niet eenvoudig te vinden door de zorgprofessionals. Daarnaast is de verwachting dat het aanbod niet volledig is.

Doelstelling van het project 'inventarisatie vraag & aanbod bijscholen' is dat er een volledig overzicht beschikbaar is van het bestaande - publiek en privaat toegankelijk - bijscholingsaanbod voor zorgpersoneel op het gebied van digitale vaardigheden, rekening houdend met de generieke en specifieke vraag uit de zorgsector.

Het overzicht biedt deelnemende partners enerzijds een gekwantificeerd inzicht in de scholingswensen van hun personeel en anderzijds het beschikbare scholingsaanbod. Welke doelgroep-digivaardigheden combinaties signaleren we en hoe kunnen we die verbinden met bestaand dan wel (ver)nieuw(d) aanbod? Op grond van dit overzicht kan matching, opschaling en onderwijsontwikkeling worden voorbereid met vertegenwoordigers vanuit zowel onderwijs- als zorgpartijen.

Meer weten?

Neem contact op met

Jan Pons

Projectadviseur zorg

06 53 17 63 50jan.pons@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?