Project

opleiden voor digitale zorg

verbeteren digitale vaardigheden

Het project Opleiden voor digitale zorg valoriseert de resultaten naar gewenste leerdoelen en zal de eerste aanzet doen voor het ontwikkelen van gerichte bijscholing. Het project is het uitgangspunt voor fase 2 van het programma Next Healthcare Professional omdat scholing en bijscholing van bestaand en toekomstig personeel in de zorg idealiter in elkaar overvloeit en beide doelgroepen samenwerken in innovatietrajecten.

IT Campus Rotterdam gaat tijdens de eerste fase van dit programma meteen een basis leggen voor de tweede fase waarin de nadruk zal liggen op onderwijsontwikkeling voor nieuwe zorgprofessionals.

Het doel van het project Opleiden voor digitale zorg is om de resultaten uit alle projecten in het programma als basis te nemen voor onderwijs- ontwikkeling voor bestaand zorgpersoneel bij zowel publieke als private onderwijs- instellingen. Hiermee kunnen de curricula geactualiseerd worden naar de huidige vraag naar onderwijs.

Waar dat zinvol is kunnen deelnemende partners in fase 1 meteen ook samen toewerken naar gezamenlijke onderwijstrajecten voor zowel bestaand personeel als studenten in mbo en hbo, te denken valt bijvoorbeeld aan het opzetten van keuzedelen, minorprogramma’s en het verkennen van nieuwe opleidingsmogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact op met

Jan Pons

Projectadviseur zorg

06 53 17 63 50jan.pons@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?