Project

Rotterdamse Digibuddies

verbeteren digitale vaardigheden

IT Campus Rotterdam en Stichting BOOR zijn begin 2021 samen met Techniek College Rotterdam het Rotterdamse Digibuddies project gestart. Het initiatief is ontstaan  voor verbetering van competenties van leerkrachten in het primair onderwijs op het vlak van digitale vaardigheden en om digitale didactiek uiteindelijk te kunnen faciliteren.

Binnen het project Rotterdamse Digibuddies definiëren we drie doelstellingen:

1.     Scholen ontzorgen bij het onderhouden van en oplossen van problemen met de ICT-infrastructuur 
2.     Onderwijspersoneel actief begeleiden in het ontwikkelen van digitale vaardigheden
3.     Het bieden van een leerwerkplaats aan toekomstig onderwijspersoneel

De Rotterdamse Digibuddies is een kwalitatief stageprogramma voor ICT -studenten van Techniek College Rotterdam. Zij gaan aan de slag als digibuddy in het basisonderwijs. Voor de digibuddies wordt een eigen inwerkprogramma ontwikkeld, passende bij de wensen en behoeften van het onderwijsbestuur ten aanzien van de drie geformuleerde doelstellingen. Het inwerkprogramma wordt tussentijds aangescherpt zodat elke nieuwe groep studenten beter voorbereid aan de stage kan beginnen.

 

Digibuddies hebben drie taken:

1.      Eerstelijns hulp bieden aan scholen binnen het bestuur waar ze stage lopen, telefonisch en indien nodig op locatie

2.     ICT-infrastructuurondersteuning bieden on site op de twee vaste scholen waar ze stage lopen

3.     Onderwijspersoneel helpen met wegwijs worden in digitale systemen en ondersteunen in ontwikkeling van digitale vaardigheden op twee vaste scholen

 

Inhoudelijk worden de digibuddies begeleid vanuit de ICT-afdeling binnen het onderwijsbestuur. Voor de eerstgenoemde taak reageren zij op meldingen van scholen en lossen deze waar ze kunnen op. In sommige gevallen gaan zij naar de betreffende school toe om hulp op locatie te bieden. Zij kunnen indien nodig de melding opschalen naar de tweedelijns helpdesk binnen het bestuur.

 

De digibuddies krijgen elk twee vaste scholen waar ze onder begeleiding van de ICT-coördinator ter plaatse taken 2 en 3 uitvoeren. Op deze twee scholen worden zij hierdoor een bekend gezicht en bouwen ze een relatie op met het onderwijspersoneel op locatie, dat bijdraagt aan het verlagen van de drempel.

De digibuddy werkt op afroep, op afspraak en organiseert inloop spreekuren voor het onderwijspersoneel. De digibuddy is zichtbaar aanwezig in de school en is herkenbaar aan zijn/haar kleding (representatie). Het onderwijspersoneel ziet daaraan ook dat het geen professional is maar een student in de leeromgeving van de school.

De student heeft ook een signaalfunctie. Hoort hij/zij vaak dezelfde problemen, dan kan hij/zij dit technisch oplossen of rapporteren naar het bestuur om actie op te ondernemen.

Meer weten?

Neem contact op met

Wilma van Raamsdonk

Projectleider po/vo

06 23 73 00 44wilma.vanraamsdonk@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?
No items found.
andere projecten

Hieronder lees je meer over aanverwante projecten binnen de agenda van
IT Campus Rotterdam.

No items found.