Project

Rotterdamse doorlopende leerlijn

verbeteren digitale vaardigheden

Elke school heeft zijn eigen visie, speerpunten en plan van aanpak voor digitale geletterdheid. Vele scholen zien een uitdaging met het ontwerpen van een samenhangende doorlopende leerlijn op dit gebied. Ook van de deelnemende scholen aan Expeditie Digitaal vernemen de dat de implementatie van het opgestelde plan van aanpak niet altijd soepel verloopt. In overleg met de scholen wil IT Campus Rotterdam samen met haar partners de kaders opstellen voor een Rotterdamse doorlopende leerlijn van po tot en met vo. De Rotterdamse doorlopende leerlijn moet leiden tot een rijk keuzeaanbod voor scholen zodat iedereen zijn of haar visie erin kan vertalen. We geven duidelijkheid aan de schoolleiders en brengen ‘coleur locale’ aan in het lesaanbod.

Bij het ontwerpen van de doorlopende Rotterdamse leerlijn nemen we de uitwerking in zes grote opdrachten binnen digitale geletterdheid van curriculum.nu als basis:

  • data & Informatie
  • veiligheid & privacy in de digitale wereld
  • de werking en het creatieve gebruik van digitale technologie
  • digitale communicatie en samenwerking
  • digitaal burgerschap
  • digitale economie

Pilot: Digitaal Burgerschap

In samenwerking met Stichting Future NL, Stichting Digisterker en Robeco ontwikkelen we in 2021 een eerste pilot module voor de doorlopende Rotterdamse leerlijn over het thema digitaal burgerschap. Deze wordt ontwikkeld voor de doelgroep vmbo leerlingen omdat gebleken is dat de digitale kloof bij hen het grootste is. Deze groep krijgt vanaf 16 jaar echter steeds vaker met de digitale overheid te maken. We ontwikkelen een speciale editie van de digi-doeners en publiceren deze zodat ze gratis ter beschikking komen van vmbo-scholen. De module bestaat uit vijf lessen met in elke les een openingsvideo. Voor docenten wordt een korte voorbereiding ontworpen van maximaal 15 minuten.

Deze pilot wordt na realisatie ingezet op diverse vmbo-scholen via het netwerk van IT Campus Rotterdam. Een geslaagde pilot levert een eerste bouwsteen op in het kader van het gezamenlijk geïmplementeerd krijgen van een Rotterdamse Digitale Leerlijn en geeft een duurzaam vervolg op Expeditie Digitaal.

Meer weten?

Neem contact op met

Daphne Swart

Programmamanager

06 46 10 43 11daphne.swart@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?