Project

The Urban Issue Solvers

verbeteren digitale vaardigheden

In Rotterdam bruist het van de ideeën voor het verbeteren van de sociaal maatschappelijke leefomgeving van Rotterdammers. Goede ideeën blijven echter liggen bij gebrek aan kennis, materialen en kunde. The Urban Issue Solvers (TUIS) geeft ruimte aan deze ideeën én biedt gelegenheid deze daadwerkelijk te ontwikkelen met behulp van ICT, sensoren en data 

The Urban Issue Solvers (TUIS) is een initiatief van Scamander en IT Campus Rotterdam. TUIS begeleidt Rotterdammers bij het ontwikkelen van schaalbare en duurzame oplossingen voor sociaal maatschappelijke issues. Issues waar de Rotterdammer – en mogelijk zijn/haarnaasten – zelf last van heeft. Met een mentaliteit van ‘hoe kan het dan wel’ zoeken we daadkrachtige Rotterdammers die samen met de hulptroepen van TUIS hun schouders eronder willen zetten. Ben je wel in voor een experiment voorverbetering van de zorg, voel je dan direct TUIS bij ons.  

In februari 2022 start een nieuwe editie van The Urban Issue Solvers. Tijdens deze editie staat de zorgsector centraal. Onze juryleden nodigen álle Rotterdammers uit om ideeën te bedenken om voorgelegde zorgissues aan te pakken.  

zorgissues

We starten met verkennende gesprekken in de zorgsector met diverse partners binnen overheid, zorg en bedrijfsleven. Zo definiëren we drie tot vijf zorgissues waar Rotterdammers hun oplossingen en ideeen voor indienen. Denk bijvoorbeeld aan wachtlijsten, eenzaamheid, mobiliteit en preventie.  

juryleden

Na het verkennende onderzoek waarin we aansprekende zorgissues boven water krijgen, gaan we op zoek naar instellingen /organisaties die zich committeren aan het oplossen van het zorgissue met ondersteuning van The Urban Issue Solvers. Binnen deze organisaties zoeken we ambassadeurs die zich elk zeer betrokken voelen bij één of meerdere zorgissues.  

Deze personen hebben belang bij een goede uitkomst en wetenaanvullende hulptroepen te mobiliseren. Deze ambassadeurs treden op als jurylid voor het maken van een selectie uit de ingebrachte oplossingen en ideeën. 

pitchers en co-creatieteams

Dan zijn we klaar voor de start! TUIS nodigt Rotterdammers uit die een zorgissue herkennen en er iets aan willen doen met de inzet van data en digitale hulpmiddelen. Deze Rotterdammer, de pitcher, stelt zelf een team samen van gelijkgestemden: het co-creatieteam. Indien nodig kan de pitcher hierbij de hulp inschakelen van TUIS. In het co-creatieteam zittenminste een voorzitter, iemand met ICT vaardigheden en iemand die de communicatie en promotie verzorgt. 

werving & aanmelden

Alle Rotterdammers zijn welkom bij TUIS! We werven in het bijzonder onder zorg en ICT-studenten in het onderwijs. Rotterdammers die een oplossing hebben voor één (of meerdere) zorgissues melden zich aan als pitcher via www.theurbanissuesolvers.nl.De inschrijvingen starten in het najaar van 2021! 

pitchronde

De zorgissues worden in het najaar van 2021 bekend gemaakt, onder andere via www.theurbanissuesolvers.nl. Begin 2022 organiseren we de pitchronde waar aangemelde Rotterdammers hun oplossingen voor de zorgissues presenteren. De juryleden bepalen welke co-creatieteams hun idee daadwerkelijk tot ontwikkeling mogen gaan brengen onder begeleiding van het expertnetwerk van de juryleden, Scamander en IT Campus Rotterdam.  

ontwikkeling & begeleiding

De ontwikkeling van de oplossing voor de projecten door de co-creatieteams, wordt begeleid door Scamander. De uitvoering is afhankelijk van de beschikbare tijd, kennis en kunde binnen het team en van het expertnetwerk: 10 tot 20 weken. Betrokkenheid en beschikbaarheid van de leden van het co-creatieteam is cruciaal. Na afronding worden de oplossingen gepresenteerd aan de juryleden. Veelbelovende projecten kunnen door de juryleden geadopteerd worden voor verdere ontwikkeling in hun organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met

Kim Bisschop

Projectleider Zorg

06 46 31 66 97kim.bisschop@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?