Project

The Urban Issue Solvers

verbeteren digitale vaardigheden

Bij transitie en verandering horen praktijkvoorbeelden om vragen en uitdagingen binnen de zorg ook tastbaar te maken. Eén van de beproefde methoden is een ‘innovation challenge’ of ‘hackaton’.

In een challenge of hackaton worden praktijkvragen in een team uitgewerkt en oplossingen voorgesteld.

The Urban Issue Solvers (TUIS) is een initiatief van Scamander en IT Campus Rotterdam. TUIS begeleidt Rotterdammers bij het ontwikkelen van schaalbare en duurzame oplossingen voor sociaal maatschappelijke issues. Met een mentaliteit van ‘hoe kan het dan wel’ gaan daadkrachtige zorgprofessionals en studenten samen met de hulptroepen van TUIS aan de slag. www.theurbanissuesolvers.nl

In dit project worden opgehaalde casussen bij de zorg- en welzijnsorganisaties opgepakt en uitgewerkt in een challenge of hackaton. Een challenge of hackaton maakt kansen voor innovatie zichtbaar en laat zien hoe die ingevuld kunnen worden.

Een challenge is een meerdaagse activiteit waarin een team van deelnemers oplossingen voor aangereikte casussen bedenken.Een hackathon is een challenge waarin teams van deelnemers non-stop werken om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken

In beide processen werken teams van medewerkers, studenten en externe deskundigen samen oplossing bedenken, uitwerken, verfijnen en deze presenteren aan de zorgorganisaties die de casus ingebracht hebben en eventuele beoordelaars.

Een goed georganiseerde innovation challenge of hackaton heeft verschillende effecten: Identificeren van nieuwe kansen voor innovatie en verbetering en de betrokkenheid van studenten en specialisten.

Voor de Hackatons wordt aangesloten op de initiatieven die Albeda, Zadkine en TCR al ondernemen met de Rotterdamse mbo-hackathon Zorg & Techniek.

Voor de challenges wordt samengewerkt met Hogeschool Rotterdam (interprofessionele) opdracht voor 2e jaars studenten (Honoursprogramma).

naar The Urban Issue Solvers
Meer weten?

Neem contact op met

LinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?