Project

Werkgroep IT beroepsonderwijs

vergroten IT-talent

Eén plaats waar iedere it-docent kan vinden wat hij zoekt om zijn onderwijs (nog) beter te maken.

Nu er in het onderwijs steeds meer zij-instromers en docenten uit andere landen worden aangesteld, is de noodzaak te komen tot onderwijs van nu.

Alleen frontaal lesgeven is niet meer van deze tijd. Maar hoe doe je dat als docent anders, als je geen pedagogisch-didactische achtergrond hebt? Onze nieuw op te zetten portal gaat hen daarbij helpen. Hoe? Een website die toegankelijk, laagdrempelig en duidelijk is; waar onderwijsgevenden van alles kunnen vinden om hun eigen onderwijs beter te maken; waar overduidelijk wordt samengewerkt tussen mbo, ad en hbo; waar kennis en kunde wordt gedeeld; waar geen onderwijskundige vraag te gek of te moeilijk is. Kortom: een plek waar mensen en kennis samenkomen!

Meer weten?

Neem contact op met

LinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?
No items found.