Project

Zorg op Afstand

verbeteren digitale vaardigheden

In het project Zorg op Afstand worden de geleerde lessen en oplossingen voor virtuele consults en telemonitoring duurzaam door ontwikkeld tot een ondersteuningspakket ‘zorg op afstand’ voor zorgprofessionals bestaande uit scholing, intervisie en hulpmiddelen voor implementatie en opschaling. De beperkingen als gevolg van de Covid-19 crisis zijn de aanleiding om het virtuele consult sneller breed in te voeren, zodat het ook na de crisis behouden blijft voor efficiënte zorgverlening.

Een virtueel consult is een alternatief voor een fysieke afspraak bij de zorgverlener. Uit al lopende projecten is geleerd dat er ondersteuning gewenst is voor patiënten, poli-assistenten en artsen om het virtuele consult soepel te laten verlopen. Dit is nodig om het virtuele consult breder toe te passen binnen de zorg en levert zowel de zorgverlener als de patiënt een efficiency voordeel op.

Het doel van het project Zorg op Afstand is om (bij)scholingscursussen voor zorg op afstand voor zorgverleners te ontwikkelen op basis van intervisies tussen regionale zorgpartijen over de lessen en de (verdere) implementatie van videoconsulten en telemonitoring in de eigen organisatie. Daarnaast worden studenten beschikbaar gemaakt voor technische ondersteuning bij zorg op afstand aan zorgverleners.

Dit project genereert adviesrapporten voor de implementatie en toepassingen van zorg op afstand.

Meer weten?

Neem contact op met

Jan Pons

Projectadviseur zorg

06 53 17 63 50jan.pons@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?