Algemene
voorwaarden

IT Campus

disclaimer


Alle inhoud welke door IT Campus Rotterdam gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, de e-mail nieuwsbrief en alle overige uitingen. IT Campus Rotterdam is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit IT Campus Rotterdam worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.