Het verhaal van IT Campus

IT Campus Rotterdam

wij verbinden mensen met morgen

IT Campus

onze missie

IT Campus Rotterdam is een jonge netwerkorganisatie die zich inzet om meer en beter IT-talent voor de stad op te leiden en voor digitaal vaardige en wendbare Rotterdammers.

De campus vormt daarin hét centrale punt voor regievoering op de human capital agenda van Rotterdam. We spelen in op de behoeften van onze partners en functioneren als katalysator om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid aan te jagen en te versterken.

Het verhaal van IT Campus
Video.

onze doelstellingen
meer en beter IT-talent opleiden in en behouden voor Rotterdam
álle Rotterdammers digitaal vaardig

onze agenda

de samenhangende agenda van IT Campus Rotterdam bestaat uit vier pijlers,
met daaronder uiteenlopende programma's en projecten.

verbinden van Rotterdam

We maken verbindingen in en buiten de stad tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor programma’s en projecten. We breiden ons samenwerkende netwerk in de regio sterk uit, zowel binnen als buiten de IT-sector.

Ontdek meer

vergroten IT-talent

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven genereren we meer leer- en innovatieplekken, creëren we nieuwe opleidingen, verrijken bestaande en halen succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam.

Ontdek meer

verbeteren digitale vaardigheden

We ondersteunen primair en voortgezet onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van jonge Rotterdammers. Samen met de sectoren onderwijs, maritiem, zorg en mkb versterken we de digitale vaardigheden van het human capital in de stad.

Ontdek meer

innovatie & experiment

Rotterdam bruist van de energie en goede initiatieven. IT Campus Rotterdam participeert in fieldlabs, onderzoek en pilots die bijdragen aan een toekomstbestendige stad met economische groei.

Ontdek meer

updates

Ons Rotterdams netwerk wordt verder versterkt met een nieuwe #partnertoetreding: Datadigest B.V. heeft zich aangesloten!
29/9/2022
Ons Rotterdams netwerk wordt verder versterkt met een nieuwe #partnertoetreding: Datadigest B.V. heeft zich aangesloten!

We zijn super trots dat we met dit mooie partnerschap ons nog meer kunnen inzetten voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam en alle Rotterdammers #digivaardig.

Rianne Leeuwenkamp vertelt: “𝘞𝘪𝘫 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘐𝘛 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴 𝘙𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘥𝘢𝘮 𝘰𝘮𝘥𝘢𝘵 𝘻𝘪𝘫 𝘦𝘳𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘭𝘢𝘢𝘨𝘥 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘣𝘳𝘶𝘨 𝘵𝘦 𝘴𝘭𝘢𝘢𝘯 𝘵𝘶𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘺𝘱𝘦𝘯 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘴 𝘦𝘯 𝘐𝘛-𝘶𝘪𝘵𝘥𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘬𝘵𝘪𝘫𝘬. 𝘐𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘩𝘶𝘪𝘥𝘪𝘨𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘭𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘦𝘦𝘭𝘵 𝘐𝘛 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘦𝘦𝘥𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘰𝘭 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘐𝘛-𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘸𝘦𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘦𝘷𝘶𝘭𝘥. 𝘋𝘢𝘢𝘳𝘯𝘢𝘢𝘴𝘵 𝘻𝘪𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘯𝘷𝘰𝘭𝘥𝘰𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘳𝘪𝘫𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦𝘦𝘭𝘴𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥. 𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨𝘳𝘪𝘫𝘬 𝘰𝘮 𝘱𝘳𝘰𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘰𝘱 𝘻𝘰𝘦𝘬 𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘦𝘯 𝘫𝘰𝘯𝘨𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘫𝘦 𝘵𝘦 𝘣𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯. 𝘐𝘛 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴 𝘙𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘥𝘢𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘳𝘰𝘭 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘷𝘶𝘭𝘭𝘦𝘯.”

Ook Marijn Roelof is enthousiast over deze samenwerking: ''𝘞𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘶𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘢𝘳𝘥 𝘻𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘯𝘰𝘱𝘫𝘦𝘴 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘦𝘵𝘳𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘰𝘵 𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬. 𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘐𝘛 𝘰𝘱𝘭𝘰𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘶𝘳 𝘰𝘱𝘨𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘩𝘪𝘦𝘳𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘯𝘦𝘹𝘵 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘦𝘯𝘴𝘵. 𝘋𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘣𝘪𝘫 𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘭𝘢𝘨 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵, 𝘻𝘦 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘬𝘶𝘯𝘥𝘪𝘨𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘦𝘭𝘦𝘪𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘦 𝘬𝘢𝘯𝘴 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘵𝘦 𝘰𝘯𝘵𝘸𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘪𝘦 𝘳𝘰𝘭.

𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘪𝘫𝘬𝘵 𝘰𝘯𝘴 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘰𝘰𝘬 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘻𝘦𝘬𝘦𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘦 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘵𝘸𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘐𝘛-𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰. 𝘋𝘦𝘻𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘦 𝘴𝘭𝘶𝘪𝘵 𝘯𝘢𝘢𝘥𝘭𝘰𝘰𝘴 𝘢𝘢𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘻𝘦: 𝘸𝘦 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘵𝘸𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘢𝘭 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵, 𝘥𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘵𝘦𝘬𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘯𝘢𝘶𝘸𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘸𝘦𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘶𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘥𝘳𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯, 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘻𝘰𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳 𝘨𝘦𝘯𝘰𝘦𝘨 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘐𝘛 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘦𝘬𝘰𝘮𝘴𝘵 𝘰𝘱𝘭𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯.''

En Ruud Tönissen vertelt trots over de samenwerking:''𝘐𝘬 𝘬𝘪𝘫𝘬 𝘦𝘳𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘶𝘪𝘵 𝘰𝘮 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘶𝘶𝘳𝘻𝘢𝘮𝘦 𝘐𝘛 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘵𝘸𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰. Cedric Both en Rianne Leeuwenkamp 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘢𝘢𝘭 𝘦𝘯 𝘥𝘶𝘪𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘦ë𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘩𝘰𝘦 𝘥𝘪𝘵 𝘵𝘰𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘌𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘢𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘵 𝘸𝘦, 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘋𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨𝘦𝘴𝘵, 𝘨𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘮𝘦𝘵 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘯!''

Ook aansluiten bij ons groeiende netwerk? Neem contact op met Marijn Roelof om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer
Samenwerken voor digivaardigheid in de zorg
28/9/2022
Samenwerken voor digivaardigheid in de zorg

Zorginstellingen worstelen met de vaardigheden die zorgprofessionals moeten hebben om effectief om te kunnen gaan met digitalisering. Samenwerking en kennisdeling is essentieel om te voorkomen dat we allemaal het wiel aan het uitvinden zijn.

Samen met deRotterdamseZorg hebben we het initiatief genomen om twee netwerken op te richten voor meer digivaardigheid in de zorg.

Maandag ging het netwerk van projectleiders van de regionale Rotterdamse zorginstellingen van start. En gister het netwerk van de Digicoaches; coaches die zorgpersoneel ondersteunen met vragen over digitalisering. Het doel van beide bijeenkomsten is om met elkaar kennis uit te wisselen, en met elkaar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waarvoor we staan.

Dank aan alle deelnemende partijen: Rijndam Revalidatie, Pameijer, Lelie zorggroep, Maasstad Ziekenhuis, CuraMare, Enver, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Hervormde Stichting Sonneburgh, Argos Zorggroep, Laurens, Aafje, Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond en Parnassia Groep.

Ook aansluiten bij één van de twee netwerken? Neem dan contact op met Jan Pons, Projectadviseur Next Healthcare Professional, tel: 06 53 17 63 50, mail: jan.pons@itcampus.nl

Lees meer
Jaaropening van TalentHub
23/9/2022
Jaaropening van TalentHub

Ruud Tönissen, projectleider beroepsonderwijs, bezocht gister de jaaropening van de TalentHub op Zuid.

De TalentHub op Zuid is het vangnet en de springplank voor vroegtijdig schoolverlaters waar ze hun talent ontdekken en de basis skills ontwikkelen die nodig zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. Sinds maart zijn er al 43 jongeren gestart!

Wij zijn trots om onderdeel te zijn van dit mooie initiatief van Albeda mbo en op alle deelnemende jongeren!

Meer weten? bekijk deze video waarin verteld wordt wat de TalentHub op Zuid precies is en wat we voor jongeren kunnen betekenen:https://lnkd.in/ePaGbWct

Lees meer
Kick-Off van Expeditie Digitaal
21/9/2022
Kick-Off van Expeditie Digitaal

Op 19 september vond de informatiesessie over het traject Expeditie Digitaal plaats op onze campus. Onderwijsprofessionals vanuit het Rotterdamse po en vo van 19 scholen waren aanwezig en kregen alles te horen over dit unieke begeleidingstraject. Inspirerende sprekers vertelden meer over cyberweerbaarheid en computational thinking in de klas.

Tijdens hun deelname aan Expeditie Digitaal worden de werkgroepen van de scholen ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen plan van aanpak voor digitale geletterdheid. Al 41 scholen deden mee en hebben stapsgewijs digitale geletterdheid geïmplementeerd in hun onderwijs. De volgende Expeditie Digitaal start op 31 oktober a.s.

Veel dank aan Jaap Schouten, Karen Paardekooper-Lim , Aloali kananpour, Michiel Kalverda en Stichting Confro voor jullie enthousiasme en bijdrage aan dit programma!

Heb je de informatiesessie gemist? Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://lnkd.in/degbaArS

#expeditiedigitaal #rotterdamsejeugdopvoorsprong #digitalegeletterdheid #digitalisering #onderwijs #rotterdam Gemeente Rotterdam | O21 | Samen doordacht digitaliseren

Lees meer
Op zoek naar een locatie voor onderwijs, een vergadering of zakelijk event?
16/9/2022
Op zoek naar een locatie voor onderwijs, een vergadering of zakelijk event?

Dan kunnen wij je wellicht helpen! We hebben op onze prachtige locatie gevestigd op het RDM terrein verschillende kleurrijke ruimtes te huur voor zowel kleine als grote gezelschappen. Sommige ruimtes bieden een prachtig uitzicht over de Maas!

IT Campus Rotterdam is goed bereikbaar met de auto en het OV. In het gehele pand is eduroam (studenten) én WiFi aan­wezig.

En ben je partner van ons? Dan ontvang je een mooie korting op de huurprijs!

Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op https://lnkd.in/erD_vU2C of neem contact op met Anita Korendijk, tel: 06 30 43 97 45.

Lees meer
Bijeenkomst voor bedrijven in de ICT en Elektrotechniek
14/9/2022
Bijeenkomst voor bedrijven in de ICT en Elektrotechniek

Gezocht: bedrijven in de ICT en Elektrotechniek die mee willen denken over de benodigde skills van een “ideale” werknemer in deze branche!

Vanuit de praktijk krijgen we steeds vaker de wens terug om meer Elektro-kennis en -vaardigheden aan IT studenten mee te geven en meer IT-kennis en -vaardigheden aan Elektrotechniek studenten. Een wens die we graag samen met jullie verder willen onderzoeken.

In een bijeenkomst willen we gezamenlijk verkennen welke vaardigheden de “ideale” werknemer op het snijvlak van IT en Elektrotechniek in de praktijk zou moeten bezitten.

Door in gesprek te gaan met met elkaar willen we een breed beeld krijgen van zowel de technische vaardigheden als de professionele vaardigheden die gewenst zijn op het snijvlak.

Om zoveel mogelijk relevante input op te halen zoeken we werkenden in de ICT en elektrotechniek die enthousiast zijn om mee te denken, een duidelijk beeld hebben van deze vaardigheden (zowel professioneel als technisch) en bij voorkeur in staat zijn sector breed over deze vaardigheden na te denken (over de grenzen van de eigen context heen).

Wanneer? Dinsdag 1 november van 15:00 tot 17:00

Waar? IT Campus Rotterdam (Scheepsbouwweg 11, Rotterdam)

Interesse? Wil je je aanmelden of liever nog wat meer informatie?

Neem contact op met Ruud van Zandwijk, email: r.vanzandwijk@tcrmbo.nl, telefoon: 06-51207387, of Ruud Tönissen, email: ruud.tonissen@itcampus.nl, telefoon 06-83190237

Lees meer

onze partners en vrienden

Ook aansluiten?

werken bij IT Campus Rotterdam

kom jij #teamcampus versterken?