Het verhaal van Next Maritime Professional

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

onze agenda

De samenhangende agenda van IT Campus Rotterdam bestaat uit vier pijlers, met daaronder uiteenlopende programma's en projecten.

onze agenda

De samenhangende agenda van IT Campus Rotterdam bestaat uit vier pijlers, met daaronder uiteenlopende programma's en projecten.

IT Campus

over onze agenda

De samenhangende agenda van IT Campus Rotterdam bestaat uit vier pijlers, met daaronder uiteenlopende programma's en projecten.

Bekijk onze programma's

onze agenda

de samenhangende agenda van IT Campus Rotterdam bestaat uit vier pijlers,
met daaronder uiteenlopende programma's en projecten.

verbinden Rotterdam

We maken verbindingen in en buiten de stad tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor programma’s en projecten. We breiden ons samenwerkende netwerk in de regio sterk uit, zowel binnen als buiten de IT-sector.

Ontdek meer

vergroten IT-talent

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven genereren we meer leer- en innovatieplekken, creëren we nieuwe opleidingen, verrijken bestaande en halen succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam.

Ontdek meer

verbeteren digivaardigheden

We ondersteunen primair en voortgezet onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van jonge Rotterdammers. Samen met de sectoren onderwijs, maritiem, zorg en mkb versterken we de digitale vaardigheden van het human capital in de stad.

Ontdek meer

innovatie & experiment

Rotterdam bruist van de energie en goede initiatieven. IT Campus Rotterdam participeert in fieldlabs, onderzoek en pilots die bijdragen aan een toekomstbestendige stad met economische groei.

Ontdek meer