Programma

Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

Samen met onderwijsbesturen, kennispartners, bedrijven en gemeente Rotterdam werken we aan de digitale wend- en weerbaarheid van jonge Rotterdammers in het po en vo als onderdeel van hun

•      persoonsvorming

•      socialisatie

•      kwalificatie (in het funderend onderwijs en als competentie in hun toekomstige carrière).

Dat doen door de courante schoolvakken te verrijken met projecten waarin digitale vaardigheden en cyberweerbaarheid centraal staan. We bieden onderwijsprofessionals ook een stevig handvat om een plan van aanpak digitale geletterdheid op hun school te implementeren en ondersteunen schoolteams en ouders/verzorgers van de leerlingen bij het optimaliseren van hun digitale vaardigheden.

Zo brengen we de Rotterdamse Jeugd op Voorsprong!

Uitnodiging: startsymposium digitale geletterdheid

Wethouder Said Kasmi en IT Campus Rotterdam nodigen leraren, schoolleiders, stafmedewerkers en bestuurders van Rotterdamse scholen voor po en vo uit voor het startsymposium digitale geletterdheid op maandag 2 oktober om 15:30 uur in Burgerzaal Stadhuis Rotterdam.

Het belooft een interessante middag te worden met keynote-sprekers over de vier domeinen van digitale geletterdheid en de opkomst van AI binnen het funderend onderwijs.

Informatie over programma en sprekers volgen, maar aanmelden kan alvast via:

aanmelden startsymposium digitale geletterdheid
meer weten?

Neem contact op met

Wilma van Raamsdonk

Projectleider po/vo

06 23 73 00 44wilma.vanraamsdonk@itcampus.nlLinkedInschrijf je in voor onze nieuwsbrief
alle projecten binnen dit programma

hieronder lees je over aanverwante projecten binnen dit programma van IT Campus Rotterdam

video's: Over de vloer bij Rotterdamse haven bedrijven
No items found.
No items found.