Project

Expeditie Digitaal

verbeteren digitale vaardigheden

Welkom op de webpagina van Expeditie Digitaal waar we je alles vertellen over dit unieke begeleidingstraject voor het primair, voortgezet én speciaal onderwijs in Rotterdam. Vanaf eind januari gaan we met maximaal 20 scholen op expeditie. Expeditie Digitaal ondersteunt jouw school bij het ontwikkelen van jouw eigen plan van aanpak voor digitale geletterdheid. Je neemt deel aan inhoudelijke bijeenkomsten en wordt intensief begeleid door specialisten van O21. Ruim 30 scholen gingen je al voor en zijn een flinke stap verder in hun ontwikkeling op het gebied van digitale geletterdheid.

Let op: aanmelden voor Expeditie Digitaal kan tot en met maandag 17 januari 2022 en kan onderaan deze pagina.

Digitalisering is één van de grote transities van de 21e eeuw. De meeste kinderen op school hebben een smartphone, waarmee zij continu met elkaar en met hun YouTube-idolen in contact staan. Anderen besteden misschien wel veel tijd aan het bouwen van ingenieuze apps of games. In het dagelijks leven van deze leerlingen biedt digitalisering kansen en gevaren. Dat geldt voor hen nog meer zodra zij een vervolgstudie of een beroep gaan kiezen. Het is daarom belangrijk om onze jeugd ook in de digitale wereld goed te ondersteunen: met Expeditie Digitaal zetten we de Rotterdamse jeugd op voorsprong.

Al bijna vijftien jaar lang is het huidige curriculum in Nederland hetzelfde gebleven. Om onze jeugd voor te bereiden op de toekomst wordt in 2023 het nieuwe curriculum ingevoerd waarin negen vakgebieden centraal staan, waaronder digitale geletterdheid en (digitaal) burgerschap. Steeds meer scholen zien het belang van digitale geletterdheid en denken nu al na hoe ze dit gaan invlechten in hun bestaande curriculum. Door er nu al over na te denken en mee aan de slag te gaan, is de school straks in 2023 klaar om hier vorm aan te geven. 

Tijdens Expeditie Digitaal begeleiden we jouw school intensief om tot een eigen plan te komen voor digitale geletterdheid. Je neemt onderweg deel aan inspiratiebijeenkomsten, werksessies en onderhoudt het contact met jouw bestuur (zie onderstaande infographic). Aan het eind van het traject presenteer je trots jouw plan aan de deelnemende scholen én aan jouw bestuur en kun je doelgericht aan de slag met het organiseren voor lesaanbod in de klas.

"We hebben een concreet plan van aanpak weten op te stellen. De Expeditie was een goede stok achter de deur." Montfort College

waarom meedoen?

Natuurlijk kunnen wij heel veel redenen noemen waarom het goed is om nú een plan van aanpak te ontwikkelen voor digitale geletterdheid, én waarom Expeditie Digitaal daar zo gepast voor is. De hoofdreden is dat digitale vaardigheden essentieel zijn voor de jonge generatie om straks de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Uniek aan het traject is de persoonlijke begeleiding die je tijdens de expeditie krijgt van de onderwijsadviseurs van O21. Expeditie Digitaal wordt uitsluitend in Rotterdam aangeboden. Rotterdam heeft de handen ineen geslagen om gezamenlijk het onderwijs te ondersteunen in deze ontwikkeling: Expeditie Digitaal is ontworpen in samenwerking met de grote onderwijsbesturen in Rotterdam. Gemeente Rotterdam voegt de daad bij het woord door Expeditie Digitaal grotendeels te financieren voor alle Rotterdamse scholen.

"Fijn dat het een compact traject is, anders gaat het alleen maar langer duren" Tarcisiusschool

infographic Expeditie Digitaal

stap voor stap

We kunnen ons voorstellen dat je precies wilt weten wat we gaan doen. Hoewel we de inhoudelijke sprekers graag aanpassen op de behoefte van de deelnemende scholen, kunnen we wel alvast de structuur van het traject uitlichten:

Stap 1. Aanmelden - vóór 17 januari 2022

De eerste stap neem je door jouw school hieronder aan te melden. Aanmelden kan tot en met maandag 17 januari 2022 via het formulier. Tijdens jouw aanmelding geef je jouw beschikbaarheid door voor het intakegesprek. Het intakegesprek hebben we geïntroduceerd zodat je al je vragen nog aan ons kun stellen, we samen met jou kunnen kijken naar jouw wensen en verwachtingen en kunnen afstemmen of Expeditie Digitaal bij jouw school én de fase waarin je zit, past. Na het intakegesprek besluiten jij en wij of we een match hebben. Zo ja, dan starten we de expeditie!

Je gaat direct aan de slag en formeert in jouw school een werkgroep van 3-5 personen, waarin ook de schoolleider zitting in heeft. Voor alle werkgroepleden die (nog) niet weten wat Expeditie Digitaal is, organiseren we een introductiebijeenkomst op maandag 24 januari waarbij we Expeditie Digitaal toelichten.

"Ik ben erg blij dat ik heb meegedaan, maar achteraf zou ik meer collega’s toevoegen aan de werkgroep om de werklast beter te verdelen." De Clipper

Voor deelname aan Expeditie Digitaal vragen we een eenmalige bijdrage van 875 euro exclusief BTW zodat we de expeditie én de daarbij horende begeleiding volledig aan je kunnen aanbieden. De factuur voor deelname ontvang je na definitieve bevestiging van jouw deelname.

Stap 2. Visie sessie (TROA)

We starten het traject met een gezamenlijke visiesessie rondom digitale geletterdheid, ook wel de TROA sessie genoemd. Tijdens deze sessie halen we bouwstenen op om jouw plan van aanpak vorm te gaan geven. We staan eerst stil bij de trends die op dit moment een rol spelen bij de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. We kijken onder andere naar de verschillende domeinen, de integratie in de het bestaande onderwijsaanbod, de benodigde vaardigheden van leerkrachten en actueel lesmateriaal.

Elke werkgroep bepaalt vervolgens welke trends voor hun school het meest van belang zijn. Deze speerpunten gaan we vervolgens verder uitwerken in gewenste resultaten, waarbij we ook oog hebben voor de aanwezige belemmeringen. Hoe de gewenste resultaten behaald gaan worden wordt beschreven in het plan van aanpak. Daarvoor krijg je een passend format van ons dat we gedurende het traject gaan vullen. Daarbij beantwoorden we vragen als: welke activiteiten horen daarbij, wie heeft welke rol, wanneer worden deelresultaten behaald en welke investeringen zijn nodig?

De expeditiebegeleiders van O21 zullen ook verbinding proberen te leggen tussen scholen die overeenkomstige ambities hebben om te kijken of jullie elkaar hierin kunnen versterken. 

"De TROA sessie was heel waardevol en daarnaast waren de online video's erg interessant." Bogermanschool

Stap 3. Inspiratie- en werksessies

Tijdens de expeditie komen we met regelmaat bij elkaar om kennis en ervaringen met je te delen, inspiratie op te doen, én om je uit te dagen in werksessies om hetgeen je in de inspiratiesessie gehoord hebt te vertalen naar jouw eigen plan van aanpak. Tijdens Expeditie Digitaal hebben we al inspiratiesessies georganiseerd met onder andere Hans Schnitzler, Hans de Vries (SLO), Pedro de Bruyckere, Titia Houwing (KPN) Maaike Harbers (Hogeschool Rotterdam), Tijmen Schep, Simon Vermeer (Erasmus MC), Hans Scheffer (HelloPrint) en De Waag.

"Ik ben zeer tevreden over de kennis- en inspiratiesessies. De diversiteit van de sprekers zorgt er tevens voor dat je buiten de kaders gaat kijken." Prinses Margrietschool

Stap 4. Expeditiebegeleiding van O21

Wat is een expeditie zonder sherpa? O21 zet heel fijne onderwijsadviseurs in om jouw onderweg goed te begeleiden bij de ontwikkeling van je plan van aanpak. Na een goed startpunt met een format ga je met je werkgroep aan de slag. Je krijgt een eigen expeditiebegeleider toegewezen waar je gedurende het traject contact mee hebt. Drie keer komen jullie (digitaal) bij elkaar om de voortgang en het plan te bespreken. Van de expeditiebegeleider mag je verwachten dat ze kennis met je delen, kritische vragen stellen om je plan aan te scherpen én je motiveren en te stimuleren tijdens deze reis.

"De expeditiebegeleider was een mooie vraagbaak en kwam met dingen waar wij niet aan hadden gedacht. Dit was heel erg prettig." CBS het Westpunt

Stap 5. Update (en eindpresentatie) bestuur

Halverwege Expeditie Digitaal heb je een concept plan van aanpak. Vanuit eerdere edities van Expeditie Digitaal én evaluaties van eerdere deelnemers hebben we het belang hiervan onderstreept. Bestuurlijk draagvlak helpt de school bij de implementatiefase die volgt na het ontwikkelen van het plan van aanpak voor digitale geletterdheid. In deze expeditie sta je er niet alleen voor. We ondersteunen je bij het opstellen van een heldere update naar jouw bestuur (en collega-scholen) zodat je onderweg bouwt aan bestuurlijk draagvlak. Aan het eind van Expeditie Digitaal vragen we je jouw plan van aanpak te presenteren aan het bestuur en collega scholen, zodat je kennis kunt delen en andere scholen kunt inspireren jouw voorbeeld te volgen. Vanuit hier kun je de volgende stap gaan zetten naar de implementatiefase.

"Zowel het geven van een presentatie als het tussentijds bespreken met het bestuur van het (concept) plan van aanpak is erg fijn." Emmaschool

Stap 6. Slotbijeenkomst

De grande finale beleven we in gezamenlijkheid van alle deelnemende scholen op 23 mei 2022. Tijdens deze bijeenkomst presenteren alle scholen hun (vergevorderde) plan van aanpak digitale geletterdheid aan elkaar. De ervaring leert dat we geïnspireerd raken door de plannen van elkaar en dat we een goed gesprek voeren over aansluiting bij de visie van de school. Is het je onverhoopt niet gelukt het plan te voltooien, dan vragen we je wel te presenteren, zodat andere deelnemers je kunnen inspireren bij de laatste fase van afronding.

belangrijke data

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wil je meedoen, zet dan nu alle data in je agenda:

 • 17 januari: deadline aanmelden (via onderstaand formulier)
 • 18 of 20 januari (naar keuze): intakegesprek (met schoolleider)
 • 21 januari: werkgroep geformeerd en namen / mailadressen gemaild naar info@itcampus.nl
 • 24 januari 16.00-17.30 uur via Teams: introductiebijeenkomst voor alle werkgroepleden
 • 31 januari of 2 februari 15.30-17.30 uur (naar keuze), live @ IT Campus Rotterdam: visie sessie (TROA) - zorg dat er zoveel mogelijk werkgroepleden aanwezig kunnen zijn (minimaal 3)
 • 14 februari en 7 maart 16.00-17.30 uur, live @ IT Campus Rotterdam: inspiratie- en werksessie - aanwezigheid van minimaal 1 werkgroeplid
 • 28 maart 16.00-17.30 uur, live @ IT Campus Rotterdam: werksessie update bestuur - aanwezigheid van minimaal 2 werkgroepleden
 • begin april: update naar het eigen bestuur sturen
 • 11 april: concept plan van aanpak af en opsturen naar O21 voor review
 • 20 april: definitief plan van aanpak af en opsturen naar O21
 • 23 mei 15.30-17.30 uur, live @ IT Campus Rotterdam: slotbijeenkomst waar jij en andere deelnemende scholen een presentatie verzorgen voor elkaar (of voortgang presenteren indien het plan onverhoopt niet af is gekomen)

Note: de drie persoonlijke begeleidingsmomenten met de expeditiebegeleiders van O21 worden separaat met jullie werkgroep ingepland tijdens de expeditie.

deelnemende scholen

Expeditie Digitaal wordt in 2022 voor de derde keer georganiseerd door IT Campus Rotterdam, O21, Gemeente Rotterdam. Jouw voorgangers zijn: Arentschool, Comenius College, CVO Accent, De Bavokring, Emmaschool, Fridtjof Nansen, Harbour Bilingual, Zuiderpark College, Het Tangram, De Hoeksteen, Mavo Centraal, Park16Hoven, PCB Oranjeschool, Rotterdamse Montessorischool, Steven Stemerding, Waalse School, De Archipel, Willeboerschool, De Piloot, Bogermanschool, De Clipper, Da Costa School, IKC De Lis, Montfort College, Mozaïek, De Pijler, Prinses Margrietschool, Reijerwaard College, A.S. Talmaschool, Tarcisiusschool, VakCollege Hillegersberg, Het Westpunt, Farel College, Juliana, Groene Hart.

De meeste deelnemende scholen hadden na het doorlopen van Expeditie Digitaal een (vergevorderd) plan van aanpak voor digitale geletterdheid, passende bij hun eigen visie en uitgangspunten. Je hebt jouw eigen eindresultaat grotendeels zelf in de hand. De inzet van jouw werkgroep bepaalt de snelheid waarmee je het plan ontwikkelt.

"We hebben een deel van onze mooie plannen al in werking gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat wij voor twee dagen iemand zoeken die het onderwijs wil optimaliseren door ICT leerlijnen te bepalen." AS Talmaschool

corona maatregelen

We hopen deze derde editie met regelmaat fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren voor extra interactie en kennisdeling tussen de deelnemende scholen. Indien de geldende maatregelen het niet toelaten, maken we gebruik van online bijeenkomsten. We zullen adaptief reageren op de situatie als deze daarom vraagt. 

enthousiast?

Dat begrijpen we. Dat zijn wij ook. Twijfel niet langer, en meld je hieronder aan. Tijdens het intakegesprek kun je al je vragen stellen, of neem nu al contact op met programmamanager Daphne Swart via daphne.swart@itcampus.nl of 06 4610 4311.

Meer weten?

Neem contact op met

Daphne Swart

Programmamanager

06 46 10 43 11daphne.swart@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?