Pijler

verbinden van Rotterdam

over deze pijler

Wij verbinden initiatieven, agenda’s, programma’s en projecten in de regio. We breiden actief ons samenwerkende netwerk uit om kracht en energie te bundelen en de effectiviteit van initiatieven te vergroten. Zo creëren we gezamenlijk meer impact voor sterker human capital in de stad én de regio.

onze programma’s

hieronder presenteren we onze programma's binnen deze pijler.

Campusnetwerk regio

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is IT Campus Rotterdam onderdeel van het campusnetwerk. De campussen in de regio werken vanuit dezelfde publiek-private benadering. We delen kennis en ervaringen, stemmen af, verwijzen naar elkaar, werken samen en versterken elkaar. De campussen krijgen een steeds sterkere positie in de regio, waardoor we meer succesvolle samenwerkingen met partijen kunnen opzetten, faciliteren en uitvoeren. Wij nemen het initiatief om binnen het campusnetwerk een sleutelrol te spelen, zo initiëren we structureel overleg tussen IT-talentontwikkeling initiatieven uit Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam en zetten we gezamenlijke projecten op zoals het MKB Digicafé.

Meer over dit programma
projecten
No items found.

Human Capital Agenda

De agenda van IT Campus Rotterdam draagt bij aan IT- en digitale vaardigheid doelstellingen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. We geven uitvoering aan diverse programma’s en projecten binnen de verschillende gecentraliseerde agenda’s. Landelijk volgen wij Human Capital Agenda ICT en provinciaal vinden we aansluiting bij Human Capital Akkoord Economic Board Zuid Holland (Deelakkoord Human Capital WE-IT). Op regionaal gebied staan we in nauw contact met MRDH en op gemeentelijk niveau ondersteunen we Gemeente Rotterdam om de doelen te bereiken op gebied van verduurzaming en digitalisering. Onderwerpen zijn onder meer digitalisering onderwijs, vergroten kansengelijkheid, meer en beter IT talent, werkgelegenheid voor iedereen, initiëren van leven lang ontwikkelen en versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Meer over dit programma
projecten
No items found.

Partnerships

Het partnernetwerk van IT Campus Rotterdam breid zich maandelijks uit met nieuwe duurzame partners, projectpartners en vrienden van de campus. Samenwerking organiseren, energie en middelen verzamelen, krachten bundelen, richten op gemeenschappelijke doelstellingen, planmatige aanpak formuleren en van start; dat is hoe we werken. Vanuit onze neutrale positie binnen de samenwerking pakken we de regie en zorgen we voor versnelling en opschaling. Daar waar het kan hebben multilevel en multidisciplinaire oplossingen altijd onze voorkeur want juist daarmee komen vraag en aanbod sneller dichter bij elkaar. IT Campus Rotterdam is altijd actief opzoek naar nieuwe partners die in gezamenlijkheid willen investeren in het structureel en duurzaam verminderen van de krapte op de IT-arbeidsmarkt en zich willen inzetten om de digitale wend- en weerbaarheid van Rotterdamse jeugd en werknemers te vergroten. Met én voor elkaar!

Meer over dit programma
projecten
No items found.