Pijler

verbeteren digitale vaardigheden

over deze pijler

We ondersteunen het primair en voortgezet onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van jonge Rotterdammers. Samen met de sectoren onderwijs, maritiem, zorg en mkb versterken we de digitale vaardigheden van het human capital in de stad.

onze programma’s

hieronder presenteren we onze programma's binnen deze pijler.

Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

We investeren in de digitale wend- en weerbaarheid van jonge Rotterdammers met kansengelijkheid en inclusiviteit als uitgangspunten. Binnen Rotterdamse Jeugd op Voorsprong richten we ons specifiek op digitalisering in het Rotterdamse primair (po), voortgezet (vo) en speciaal (so) onderwijs. Ons uitgangspunt is dat kinderen digitaal vaardig aan een vervolgopleiding kunnen starten. We zien daarvoor een gezamenlijke opdracht in de stad om initiatieven te starten om het onderwijs te ondersteunen in deze ontwikkeling. In nauwe samenwerking met onderwijsbesturen, kennispartners, bedrijven en Gemeente Rotterdam ontwikkelen we projecten om de Rotterdamse jeugd op voorsprong te brengen.

Meer over dit programma

Next Maritime Professional

IT Campus Rotterdam zet zich met Next Maritime Professional in voor digitaal vaardig human capital inde maritieme sector. We richten ons op talent van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk en maken een sterke koppeling met de bestaande leerwerkakkoorden. We verkleinen de ‘gap’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt door structurele samenwerkingen op te zetten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door deze samenwerking wordt een leven lang ontwikkelen de norm.

Meer over dit programma

Next Education Professional

IT Campus Rotterdam neemt het initiatief voor de ontwikkeling van het Next Education Professional programma. NEXT-EP richt zich op het verbeteren van de digitale vaardigheden en didactiek van het héle docentenkorps: van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Het programma richt zich in eerste instantie op het huidige en in tweede instantie op het toekomstige talent. We verbeteren en ontwikkelen reguliere onderwijs(modules) en organiseren ook om-, her- en bijscholingstrajecten. We
ondersteunen (toekomstig) talent in digitale didactische vaardigheden en stimuleren doorstroom.

Meer over dit programma

Next Healthcare Professional

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. De zorg is al sterk aan het digitaliseren. Dit wordt versneld door de coronacrisis, waardoor zorg steeds vaker ook op afstand georganiseerd wordt. Dit vraagt om andere vaardigheden van het zorgpersoneel. IT Campus Rotterdam ontwikkelt daarom het programma Next Healthcare Professional voor digitaal vaardig human capital in de zorgsector. In verkennend onderzoek zijn we in gesprek met diverse zorgpartijen in de stad om de collectieve behoefte in kaart te brengen en daar een passend programma met projecten op te ontwerpen. Zo verkleinen we de ‘gap’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt door structurele samenwerkingen op te zetten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en wordt een leven lang ontwikkelen de norm.

Meer over dit programma

Digitalisering mkb

Het midden en klein bedrijf (mkb) is de motor van de Nederlandse economie. De coronacrisis heeft ook hen hard geraakt. Het is daarom belangrijk juist nu te investeren om de productiviteit van het mkb te verhogen. Door digitalisering in het brede mkb te versnellen, dragen we bij aan herstel van de economie. IT Campus Rotterdam heeft in de regio het initiatief genomen voor de ontwikkeling van Digiwerkplaats Rijnmond en in dat verlengde het online MKB Digicafé (i.s.m. campusnetwerk Rotterdam-Den Haag). Zo ondersteunen we ondernemers in het zetten van de eerste of tweede stap in de digitalisering van hun bedrijf en stimuleren we de economie in de regio.

Meer over dit programma