PROJECT

Expeditie Zorg van Morgen

verbeteren digivaardigheden
Project

Expeditie Zorg van Morgen

verbeteren digivaardigheden

Innoveren in de uitvoerende zorg is niet eenvoudig en vraagt doorzettingsvermogen, samenwerking, verandervaardigheden, inhoudelijke kennis van het zorgproces en van de technologie. In de dagelijkse praktijk ontwikkelen innovaties zich langzamer dan gewenst vanwege gebrek aan kennis, kunde, tijd en prioriteit.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

waarom meedoen ?

Het project Expeditie Digitaal: zorg geeft vorm aan de conclusie dat er vanuit zorgorganisaties invulling gegeven wordt aan het versterken van digitale vaardigheden en het inzetten van sociale en technologische innovaties in de zorg, maar dat zorgprofessionals hier meer en beter gebruik van kunnen maken.  

We brengen regionale zorgorganisaties samen om kennis en ervaring te delen en gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen voor het overbruggen van de ‘greppel’ in het kader van versterken digitale vaardigheden van de zorgprofessionals en het gebruik van technologie in de zorg. Specifiek zal de focus liggen op het motiveren en stimuleren van zorgprofessionals ten aanzien van deze onderwerpen en hoe de verandering voor het inzetten van technologie steviger vorm kan krijgen.

Specifiek voor thuiszorgorganisaties en zzp’ers in de zorg wordt een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan ondersteuning over kennis van digitale vaardigheden en technologische innovaties.

de greppeltheorie

IT Campus Rotterdam beoogt met een actiegerichte en integrale aanpak werkgevers te ondersteunen in het organiseren en faciliteren van een leven lang ontwikkelen, in het bijzonder op IT- en digivaardigheden. Werknemers en nieuw (onbenut) talent geven we inzicht in de veranderende arbeidsmarkt onder invloed van digitalisering. We stimuleren hen mee te ontwikkelen, zodat ze vertrouwd raken en bijblijven met nieuwe ontwikkelingen, waardoor zij hun waarde op de arbeidsmarkt vergroten en mobieler worden.

Op dagelijkse basis hebben we veel contact met bedrijven omtrent de transitie naar een leven lang ontwikkelen en de benodigde IT- en digivaardigheden. In het eerste jaar van Next Healthcare Professional kwam een gebrekkige verbinding tussen management en de uitvoerende zorgverlening aan het licht. We noemen dit inzicht ‘De Greppeltheorie’. Ook in de andere sectoren die we bedienen – IT, maritiem en onderwijs – is de theorie actueel.

'de greppeltheorie'

management

Aan de linkerzijde van de greppel (zie illustratie) zien we het management met ambities voor hun organisaties, mede op het gebied van nieuwe technologie: soft- & hardware, die onder meer het werk efficiënter maakt, o.a. diagnostiek, onderhoud en didactiek bevordert en administratieve lasten verlicht. Om medewerkers bij te scholen hebben meerdere (grotere) organisaties interne academy’s ingericht.

werkvloer

We zien een greppel tussen het management en de uitvoerende medewerkers. De individuele medewerker lijkt vaak met zijn rug naar de greppel te staan; zijn blik is gericht op de taken van vandaag en hij hoort de roep om digitalisering van het management niet. De medewerker kiest ervoor hier en nu het werk te verrichten en is onvoldoende bezig is met digitale en technologische ontwikkelingen in en buiten de organisatie en wat dat (in de nabije toekomst) voor zijn benodigde vaardigheden betekent.

brug tussen management en werkvloer

De uitdaging is om de medewerker mee te nemen in de wens of noodzaak van nieuwe technologie: hoe helpt dat de medewerker op de werkvloer? Hoe zorgen we ervoor dat de individuele medewerker zijn blik richt op de overkant van de greppel? Hoe zorgen we ervoor dat een leven lang ontwikkelen de norm wordt? Wat is daarvoor nodig van de werkgever én de werknemer? In onze programma’s hebben we extra aandacht voor deze vraagstukken om met vereende krachten een stevige brug te leggen over de greppel.

Brochure
video's
No items found.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

verbeteren digivaardigheden

Expeditie Zorg van Morgen

is een project onder het programma

verbeteren digivaardigheden
Meer informatie
Meer weten?

Neem contact op met

LinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen