Programma

Next Healthcare Professional

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zorgen dat in de komende jaren de zorg verder onder druk komt te staan het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende kan voorzien in de toekomstige zorgvraag.

Technische innovaties in de zorg zijn daardoor onvermijdelijk om de kwaliteit in de komende jaren te garanderen. Alle zorgmedewerkers zullen te maken krijgen met een andere manier van werken en de toepassing van meer digitale toepassingen. Vandaag is techniek weliswaar onderdeel van de zorg, maar de houding ten opzichte van technologie is nog defensief, veelal veroorzaakt door een gebrek aan kennis, vaardigheden en tijd van de gebruikers.

De zorgprofessional van de toekomst is echter veranderkrachtig, leert en werkt een leven lang met plezier, werkt domeinoverstijgend en is een echte netwerkprofessional. Bij de zorgprofessional van de toekomst staat vakmanschap centraal ondersteund door slimme technologie. Professionals moeten de kennis en kunde hebben om om te gaan met de toenemende complexiteit van data en technologie in hun vak.

IT Campus Rotterdam ontwikkelt het programma Next Healthcare Professional voor digitaal vaardig human capital in de zorgsector. Het doel van het programma Next Healthcare Professional is om (toekomstige) zorgprofessionals voor te bereiden en te helpen bij deze belangrijke (technologische) transitie.

meer weten?

Neem contact op met

Jan Pons

Projectadviseur zorg

06 53 17 63 50jan.pons@itcampus.nlLinkedIn
alle projecten binnen dit programma

hieronder lees je over aanverwante projecten binnen dit programma van IT Campus Rotterdam