Pijler

vergroten IT-talent

over deze pijler

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven genereren we meer leer- en innovatieplekken, creëren we nieuwe opleidingen, verrijken bestaande en halen succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam.

IT Campus Rotterdam zet zich in om er voor te zorgen dat alle onderwijsaanbieders in de stad in staat worden gesteld zo flexibel mogelijk te zijn en zo goed en snel mogelijk kunnen anticiperen op wat de stad nodig heeft. Door structureel samen te werken over de grenzen van instellingen heen versnellen we de ontwikkeling van leerplekken en zorgen weer voor dat deze plekken ultiem benut worden. Zo gunnen we elke Rotterdammer de kans om IT-er te worden en creëren we met elkaar een talentpool waar de gehele stad uit kan putten!

onze programma’s

hieronder presenteren we onze programma's binnen deze pijler.

verrijken IT-onderwijs

IT Campus Rotterdam helpt het Rotterdamse IT beroeps- en wetenschappelijk onderwijs om extra aantrekkelijk te worden voor zowel studenten als voor ondernemers en werkgevers. Dit doen we vanuit onze duurzame relatie met onderwijsinstellingen binnen het MBO,AD, HBO en WO en ons brede netwerk van expertbedrijven.

Meer over dit programma

ontmoeten, scouten en matchen

In dit programma staat onze ambitie centraal om ondernemers en werkgevers duurzaam in contact te laten komen met IT talenten en het IT onderwijs. We helpen bedrijven en studenten laagdrempelig met elkaar kennis te maken en faciliteren vroegtijdige ontmoetingen tussen beide. Daarnaast zorgen we voor een duurzame koppeling tussen ondernemers en opleiders zodat ten alle tijden het opleidingspalet aansluit bij wat er in de praktijk gevraagd wordt. Daarnaast zorgen we voor een duurzame koppeling tussen ondernemers en opleiders zodat ten alle tijden het opleidingspalet aansluit bij wat er in de praktijk gevraagd wordt.

Voorondernemers blijkt het vaak lastig een relatie op te bouwen en te onderhouden met alle onderwijsinstellingen in de stad. Zonder een duurzame relatie met de opleiders kunnen bedrijven weinig tot geen invloed uitoefenen op de vorming van toekomstige werknemers. De gewenste kennis, houding en vaardigheden die vanuit de praktijk worden verwacht landen daardoor niet in het onderwijs. Het daarom lastig voor het onderwijs mee te bewegen met de veranderende omstandigheden. Een ander nadeel van het missen van deze relatie is dat het voor bedrijvenlastig is om vóór een eventuele sollicitatie procedure al in aanraking te komen met potentiële nieuwe werknemers. Bedrijven missen zo de kans zich te profileren en kenbaar te maken bij IT-talent en andersom missen talenten de kans een breed beeld te vormen van het werkveld en de mogelijkheden die daarin besloten liggen. Het gevolg is dat ondernemers niet altijd het juiste of de juiste hoeveelheid talent aantrekken.

IT Campus Rotterdam zorgt voor duurzame koppeling van bedrijven aan de verschillende (nieuwe)IT-opleidingen, zowel binnen het huidige bedrijven netwerk van de campus als daarbuiten. Zo worden de opleiders in staat gesteld het opleidingspaletblijvend te verversen en te laten aansluiten op de behoeften van ondernemers/werkgevers. Inbreng van ondernemers/werkgevers in de opzet, uitvoeren toetsing van het onderwijs wordt hiermee geborgd waardoor een structurele relatie ontstaat tussen onderwijs en werkveld. IT Campus Rotterdam voert regie, faciliteert en ontzorgt. Daarnaast ontwikkelen we een structuur waarbij Rotterdamse ondernemers in staat worden gesteld IT-talent al tijdens hun opleiding te ontmoeten en hen in een professionele context te leren kennen.

Meer over dit programma
projecten

hieronder lees je meer over aanverwante projecten binnen de agenda van
IT Campus Rotterdam.