Pijler

vergroten IT-talent

over deze pijler

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven genereren we meer leer- en innovatieplekken, creëren we nieuwe opleidingen, verrijken bestaande en halen succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam.

IT Campus Rotterdam zet zich in om er voor te zorgen dat alle onderwijsaanbieders in de stad in staat worden gesteld zo flexibel mogelijk te zijn en zo goed en snel mogelijk kunnen anticiperen op wat de stad nodig heeft. Door structureel samen te werken over de grenzen van instellingen heen versnellen we de ontwikkeling van leerplekken en zorgen weer voor dat deze plekken ultiem benut worden. Zo gunnen we elke Rotterdammer de kans om IT-er te worden en creëren we met elkaar een talentpool waar de gehele stad uit kan putten!

onze programma’s

hieronder presenteren we onze programma's binnen deze pijler.

creëren leerwerkplekken

IT Campus Rotterdam zet zich in voor meer leerwerkplekken in de stad. Om- her en bijscholingsprogramma's van korte en langere duur, voor bestaand en nieuw talent. In de Rotterdamse IT-sector zijn veel kansen voor hen. Veel bedrijven (over sectoren heen) zijn op zoek naar IT-talent.

Rotterdam heeft een schatkamer aan onbenut potentieel talent dat (nog) niet aangesproken is ‘iets in de IT’ te gaan doen. IT Campus Rotterdam maakt zich vanuit een paraplufunctie sterk voor de komst van verschillende leerplatforms die Rotterdammers de kans biedt zich te ontwikkelen voor een baan in de IT. Op verschillende niveaus - gericht op verschillende doelgroepen – verzamelen we scholingsinitiatieven in Rotterdam om de IT sector op korte én langere termijn te verrijken met meer divers Rotterdams talent!

Meer over dit programma

(IT) beroepsonderwijs

In Rotterdam verzorgen verschillende publieke instellingen IT-beroepsonderwijs. Er zijn verschillende opleidingen qua inhoud en niveau (tot niveau 4, 5, 6en 7). Onze partners Techniek College Rotterdam, Rotterdam Academy, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit bieden IT-gerelateerd beroeps- en wetenschappelijk onderwijs aan.

IT Campus Rotterdam draagt met haar netwerk bij door scholen in staat te stellen het ultieme palet aan diverse opleidingen te verzorgen en zij een optimaal aantal studenten kunnen ontvangen. Bovendien wordt de kans op studiesucces van de deelnemers flink vergroot. Daarnaast helpt IT Campus Rotterdam bij het tot stand komen van docentnetwerken die voorzien in professionele ontwikkelpaden (digitale didactiek), afstemming op gebied van ‘doorstroom’ en het faciliteren van gezamenlijk doen van onderzoek over de grenzen van instellingen heen!

Meer over dit programma

IT beroepsoriëntatie

Ons uitgangspunt is de juiste student op de juiste plek en meer studenten naar de juiste plekken. Het Rotterdamse IT-onderwijs trekt jaarlijks nog te weinig studenten. Ook vinden veel studenten niet altijd direct de studieplek die bij hen past. IT Campus Rotterdam helpt de Rotterdamse jeugd in hun beroepsoriëntatie om zo een juiste studiekeuze te maken. Met verschillende programma’s laten we zien welke beroepen en perspectieven toegankelijk zijn met een gedegen IT-basis in de rugzak. IT Campus Rotterdam stimuleert het onderwijs en het gekoppelde beroepenveld inclusiever te werven en alle talentpools die de stad rijk is aan te spreken. Het enthousiasmeren en klaarstomen van de Rotterdamse jeugd begint voor ons al op de basisschool!

Meer over dit programma