Project

Lessen Digitaal Burgerschap

verbeteren digivaardigheden

...

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

Gratis lespakket: Digitaal burgerschap
Daarom meedoen: 

In samenwerking met Stichting Future NL, Stichting Digisterker en Robeco zijn we in schooljaar 2021– 2022 met een pilot op 10 Rotterdamse vmbo-scholen gestart met een multimediale lessenserie voor de doorlopende Rotterdamse leerlijn met het thema digitaal burgerschap.

De insteek voor Burgerschap is gekozen omdat jongeren vanaf 16 jaar steeds vaker met de digitale overheid te maken krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan het halen van een brommerrijbewijs of het gebruik van hun DigiD bij bankzaken. We willen jongeren in de bovenbouw van het vmbo digitaal weerbaar maken en zelfvertrouwen geven in de interactie met de digitale overheid zodat ze de regie kunnen nemen in hun eigen leven. Concreet betekent dit dat ze bijvoorbeeld leren begrijpen waarom ze zuinig moeten zijn op hun eigen identiteit en ID-kaart en dat ze leren dat de overheid meer van je weet dan je denkt, maar dat daar ook aan regels gebonden zijn.

De lessenserie, bestaande uit vijf Lesson-up lessen met in elke les een openingsvideo in de belevingswereld van de leerlingen, is voor Rotterdamse vmbo-scholen gratis beschikbaar.  Voor docenten is een korte instructie beschikbaar van maximaal 15 minuten. Dat maakt het implementeren eenvoudig. De lessenserie past naadloos bij de vmbo-kerndoelen van het schoolvak Burgerschap.

Digitaal Burgerschap in schooljaar 2022-2023

Na de pilot zal de lessenserie in schooljaar 2022-2023 worden ingezet op zoveel mogelijk vmbo-scholen in het netwerk van IT Campus Rotterdam en vormt daarmee een eerste bouwsteen in het kader van het gezamenlijk vormgeven van een Rotterdamse Digitale Leerlijn. Het is bovendien een gemakkelijk te implementeren en daardoor duurzaam vervolg op Expeditie Digitaal.

Gratis lespakket voor de bovenbouw van het vmbo

In het lespakket Digitaal burgerschap komt de rol die de overheid speelt bij werk, inkomen en onderwijs aan de orde. In vijf lessen leren de leerlingen over de invloed van technologische vernieuwingen op burgerzaken, verkeersregels en identiteit. Vraag het GRATIS lespakket direct aan!

Brochure
video's
No items found.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

verbeteren digivaardigheden

Lessen Digitaal Burgerschap

is een project onder het programma

verbeteren digivaardigheden
Meer informatie
Meer weten?

Neem contact op met

Wilma van Raamsdonk

Projectleider po/vo

06 23 73 00 44wilma.vanraamsdonk@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen