updates

Blijf op de hoogte van actualiteiten en updates van IT Campus Rotterdam

Ons Rotterdams netwerk wordt verder versterkt met een nieuwe partnertoetreding: Antes heeft zich aangesloten!
In the spotlight
23/5/2023

Ons Rotterdams netwerk wordt verder versterkt met een nieuwe partnertoetreding: Antes heeft zich aangesloten!

We zijn super trots dat we met dit mooie partnerschap met Antes ons nog meer kunnen inzetten voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam en alle Rotterdammers digivaardig.

Marijn Roelof, directeur IT Campus Rotterdam, over de samenwerking met Antes: ''We zijn zeer verheugd met de aansluiting van Antes/PG bij ons hard groeiende netwerk. Met de toetreding van Antes/PG versterken we ons regionale netwerk enorm en halen we een grote extra zorgpartner binnen die een belangrijke rol kan gaan spelen in het verder uitbouwen van ons programma Next Healthcare Professional. Antes/PG heeft de ambitie om hun zorgpersoneel blijvend te faciliteren in het ontwikkelen van digi-skills maar het is ook een organisatie die zich snel verder ontwikkelt als grote IT-werkgever in de regio. Samen investeren in Rotterdams IT-talent met hart voor de zorg is dus een logische next step!''

Bas Molijn, bestuurder Antes, over de samenwerking met IT Campus Rotterdam: '' Als specialist in ernstige psychiatrie en verslaving staan we voor grote uitdagingen om cliënten tijdig passende zorg te kunnen blijven bieden en te zorgen voor voldoende collega’s voor nu en in de toekomst. Deze samenwerking is een logische stap die goed past bij de maatschappelijke rol die Antes heeft in de regio Rotterdam als zorgbedrijf en als belangrijke werkgever. We staan samen voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering van de zorg en ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het partnerschap biedt ons kansen om jong (IT-)talent bekend te maken met de zorg en tegelijkertijd te werken aan de digitale vaardigheid van onze organisatie.''

Klik hier
Projectleider Adri Westmaas presenteert tijdens het eHealth ontbijt de 'greppeltheorie in de zorg'
23/2/2023
Projectleider Adri Westmaas presenteert tijdens het eHealth ontbijt de 'greppeltheorie in de zorg'

Vorige week was onze projectleider zorg Adri Westmaas aanwezig bij het eHealth ontbijt. Acht organisaties spraken over de rol van eHealth bij het stimuleren van zelfredzaamheid bij hun cliënten. Denk daarbij aan het inzetten van hulpmiddelen en digitale dagbesteding bij ouderen, maar ook het inzetten van een VR-bril bij jongeren met autisme. Of de veranderende werkwijze bij het inzetten van een cliëntportaal voor de planning van huishoudelijke zorg.

Adri presenteerde de 'greppeltheorie in de zorg’ die vorig jaar aan het licht kwam tijdens de eerste fase van Next Healthcare Professional: aan de ene kant staat het management van een organisatie met een visie op het inzetten van technologie. Deze visie is zeer wenselijk en noodzakelijk, omdat er voldaan moet worden aan invulling formatie, kpi’s etc. Aan de andere kant staat de zorgmedewerker, hard aan het werk om de dagelijkse zorg rond te krijgen. Amper tijd heeft om om zich heen te kijken. Laat staan zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Deze greppel moet overbrugd worden.

IT Campus Rotterdam maakt zich er met Next Healthcare Professional hard voor om deze overbrugging met zorgorganisaties, zorgprofessionals en het zorgonderwijs vorm te geven.

Wil je meer weten? Neem contact op met Adri Westmaas

Klik hier
#teamzorg aanwezig bij Expeditie van Transitie010
21/2/2023
#teamzorg aanwezig bij Expeditie van Transitie010

Afgelopen woensdag waren onze collega's van #teamzorgAdri Westmaas, Jan Pons en Marc Vollaard aanwezig bij een expeditie van Transitie010; een regionale beweging om gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond toekomstbestendig te organiseren.

De expedities van Transitie010 worden georganiseerd om in Rotterdam kennis en ervaringen te delen over transities in de zorg. Transities oftewel grote veranderingen zijn nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Adri, Jan en Marc bezochten bij de expeditie verschillende projecten in de Afrikaanderwijk. Een gastvrij ontbijt werd hen geserveerd in de #KocatepeMoskee, bij Huisartsenpraktijk Mozaïek werden zij geïnspireerd met een lesje omdenken en bij de Rotterdamse Stadskeuken hoorden ze de rijke ervaringen bij het begeleiden van jongeren op weg naar hun vaste baan. Tot slot waren ze te gast bij EMI - Hogeschool Rotterdam waar ze een boeiend relaas hoorden over hoe jongeren en onderwijs omgaan met de transitie gedachte.

Alle projecten hebben als rode draad: #passie, #volharding, #samenwerken en #positief er tegen aan gaan. Een mooi voorbeeld van hoe wij met alle digitale zorgprojecten om kunnen gaan.

Klik hier
“Welke vaardigheden en motivaties van docenten dragen bij aan een succesvolle implementatie van ICT in het MBO onderwijs?“
10/2/2023
“Welke vaardigheden en motivaties van docenten dragen bij aan een succesvolle implementatie van ICT in het MBO onderwijs?“

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam werkten voor het vak 'AI: The present and future of work’ tien weken lang aan deze casus in opdracht van projectleider beroepsonderwijs Ruud Tönissen.

Vrijdag presenteerden Robert Snellenberg, Lars Vennemann, Sawssane Bargach en Alson Lum trots de uitkomsten van dit onderzoek en kwamen met waardevolle aanbevelingen.

Ook benieuwd naar deze resultaten en adviezen? Of wil je een keertje sparren over impactvolle inzet van IT in het onderwijs en wat IT Campus Rotterdam voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Ruud Tönissen, Ruud.Tonissen@itcampus.nl

Klik hier
We zijn super trots dat we ook Deloitte mogen verwelkomen als nieuwe partner. Welkom aan boord!
2/2/2023
We zijn super trots dat we ook Deloitte mogen verwelkomen als nieuwe partner. Welkom aan boord!

Met dit mooie partnerschap gaan we -samen met alle aangesloten partners- aan de slag om in de regio Rotterdam Rijnmond meer IT-ers op te leiden en alle Rotterdammers de kans te geven zich te ontwikkelen op basis van digitale vaardigheden.

Johan Stuiver, Director Deloitte WorldClass vertelt: ''Deloitte investeert continu in de ontwikkeling van nieuwe IT-talent binnen en buiten onze organisatie. We leveren dan ook graag vanuit onze expertise een bijdrage aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden van talent -van jong tot oud - in de metropoolregio Rotterdam. Bovendien werken we graag actief mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waar informatietechnologie van doorslaggevend belang kan zijn. IT Campus Rotterdam heeft hier al tal van uitdagende programma’s voor. Daar werken we graag aan mee! Bovendien past deze samenwerking naadloos in het Deloitte WorldClass programma waarbij we een bijdrage leveren met onze expertise, capaciteit en netwerken aan talentontwikkeling en horizonverbreding van leerlingen, studenten en werkzoekenden onder andere de Metropoolregio Rotterdam.”

Ook Marijn Roelof vertelt trots: ''We zijn super blij met de toetreding van Deloitte tot ons sterke Rotterdamse netwerk. Deloitte verrijkt ons niet alleen met ontzettend veel ervaring en kennis op gebied van data science, cloud engineering en cybersecurity, maar ook met gerichte content voor duurzame ontwikkeling van IT en digitaal wendbaar talent in de regio. Deloitte gaat direct waarde toevoegen in de uitvoer meerdere programma’s binnen onze agenda en ondersteunt daarmee onze integrale aanpak. En daar gaan een heleboel Rotterdammers van profiteren, van jong tot oud!''

Eric Houwen | Rob Dubbeldeman

Klik hier
Samenwerking leidt tot mooie ontwikkelingen!
24/1/2023
Samenwerking leidt tot mooie ontwikkelingen!

Een uniek moment waar wij trots op zijn: samen met Lelie zorggroep zorgt IT Campus Rotterdam vanuit het programma ‘Next Healthcare Professional’ ervoor dat de vakkennis van mbo- en hbo-docenten van zorgopleidingen verrijkt wordt met de cursus ‘Slim In Huis’.

Binnen de cursus komen onderwerpen als e-health, domotica en hulpmiddelen in de zorg aan bod. De cursus 'Slim In Huis' wordt al aangeboden aan professionals in de praktijk, maar nu kunnen ook docenten kennis opdoen over toepassingen voor zorg op afstand. Zo kunnen zij weer studenten helpen om bij zorgvragen ook e-health in de overwegingen mee te nemen.

Tijdens de cursus ‘Slim In Huis’ krijgen docenten handvatten en voorbeelden van oplossingen voor integratie van e-health in het bestaande onderwijs om zo studenten de juiste kennis te geven en voor te bereiden op snelle veranderingen in de zorg.

En lekker praktisch: aan het eind van de cursus ontvangen deelnemers een lespakket waarmee ze direct aan de slag kunnen in de reguliere lessen.

Meer weten over de cursus 'Slim In Huis'? Adri Westmaas en Jan Pons beantwoorden graag al je vragen.

Albeda mbo | Zadkine | Hogeschool Rotterdam | Margo Emmen

Klik hier
Vandaag is overal ter wereld de Internationale Dag van het Onderwijs 👩🎓👨🎓
24/1/2023
Vandaag is overal ter wereld de Internationale Dag van het Onderwijs 👩🎓👨🎓

Een mooi moment om ons aanbod binnen het programma Rotterdamse Jeugd op Voorsprong in de spotlight te zetten.

Het programma Rotterdamse Jeugd op Voorsprong is gericht op digitale geletterdheid en cyberweerbaarheid in de curricula van het Rotterdamse primair (po), voortgezet (vo) en speciaal (so) onderwijs, met kansengelijkheid en inclusie als uitgangspunten.

Meer hierover weten? Kijk dan op https://lnkd.in/e5mgDjmV of neem contact op met Wilma Van Raamsdonk die jou er graag meer over vertelt!

Klik hier
Werksessie van Expeditie Digitaal met als thema digitale ethiek
19/1/2023
Werksessie van Expeditie Digitaal met als thema digitale ethiek

Speciaal voor Rotterdamse scholen is er Expeditie Digitaal: een uniek en intensief begeleidingstraject voor (s) bo,- of vo-scholen voor het ontwikkelen van het eigen plan van aanpak voor digitale geletterdheid.

Op 16 januari vond bij ons op de campus de eerste werksessie plaats van dit jaar met als thema digitale ethiek. Onder leiding van Karen Paardekooper-Lim van O21 | Samen doordacht digitaliseren gingen de werkgroepen aan de slag om inzicht te krijgen in hoe zij met hun schoolteam succesvol borging van het eigen lesaanbod kunnen inzetten, rekening houdend met belangrijke waarden zoals privacy, autonomie en transparantie. Het goed afwegen op welke verantwoorde wijze in de eigen onderwijspraktijk gebruik kan worden gemaakt van nieuwe media en technologie is onmisbaar in elk plan van aanpak voor digitale geletterdheid.

Expeditie Digitaal omvat nog drie inhoudelijke bijeenkomsten en intensieve begeleiding op de eigen school door specialisten van O21 | Samen doordacht digitaliseren. En het is niet te laat om aan boord te komen. Aanmelden kan nog steeds via https://lnkd.in/degbaArS

Eerstvolgende werksessie van Expeditie Digitaal:

📅 Maandag 13 maart

📍 IT Campus Rotterdam

Klik hier
Een goede start van de week!
18/1/2023
Een goede start van de week!

Maandag zat projectleider beroepsonderwijs Ruud Tönissen samen met Techniek College Rotterdam om tafel om te komen tot een plan om de praktijk van IT & Online en het onderwijs structureel en duurzaam met elkaar te verbinden. Een vruchtbare brainstormsessie waar samenwerking met de praktijk centraal stond.

De eerste contouren van het plan zijn geschetst en worden verder uitgewerkt zodat snel alle betrokken partijen mee kunnen denken. Binnenkort delen we meer informatie!

Dank aan alle aanwezigen: Marcel Voorn, Ruud van Zandwijk, Peter Scheurwater, en Tom Jansma.

Techniek College Rotterdam | 1801 jeugd & onderwijsadvies

Klik hier
Succesvolle en leerzame pilot van 010 Veilig Online
10/1/2023
Succesvolle en leerzame pilot van 010 Veilig Online

Wat een succesvolle en leerzame pilot sloten we laatst af!

IT Campus Rotterdam is in samenwerking met TMI | Digitale Geletterdheid voor VO en Techniek College Rotterdam gestart met 010 Vellig Online. Dit is een nieuw initiatief met als doel ouders van de kinderen, die in Rotterdam op een basisschool of school voor voortgezet onderwijs les krijgen, te trainen op het gebied van cyber weerbaarheid en digitale geletterdheid.

De afgelopen weken verzorgden studenten van Techniek College Rotterdam - Jozanne, Kaviesh, Anna, Jasser en Erik - trainingen in het Huis van de Wijk in de deelgemeente Feijenoord aan een geïnteresseerde en dankbare groep moeders.

De ervaringen uit deze lessen worden in januari geëvalueerd met het oog op een vervolg in andere wijken van Rotterdam. Voor de deelnemers en de studenten is het in ieder geval een leerzame ervaring en voor herhaling vatbaar!

Klik hier
Nieuwe collega's Suzanne Snelders en Adri Westmaas
9/1/2023
Nieuwe collega's Suzanne Snelders en Adri Westmaas

2023, en we gaan vol gas door ⛽️ Nog meer versterking voor #teamcampus 💪

Wat zijn we blij met de komst van Adri Westmaas en Suzanne Snelders, welkom!

Adri gaat vanaf vandaag Next Health Professional ondersteunen als projectleider zorg. Suzanne gaat team Digiwerkplaats Rijnmond versterken als communicatie- en projectadviseur.

Wij wensen onze nieuwe collega’s veel plezier en succes 🍀

Klik hier
Fijne kerstdagen!
21/12/2022
Fijne kerstdagen!

BAM, het zit erop! Het einde van 2022 is in zicht, de kerstvakantie staat voor deur. Traditiegetrouw blikken we met #teamcampus nog even terug op afgelopen jaar en kijken dan weer snel vooruit: wordt 2023 ook zo’n enerverend, uitdagend en misschien wel ‘dubbel’ jaar?

Samen versnellen en veranderen, dat is waar onze kracht ligt. Hiermee hebben we in 2022 een belangrijke bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van onze prachtige stad Rotterdam. Maar is het allemaal wel genoeg als je ziet wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt? Zeker nog niet, want grote sociale, digitale en groene transities vragen nog steeds om ‘meer, beter en nu’!

Wij geloven heilig in ‘samen staan we sterk’ en ‘wat in het klein kan, kan in het groot ook’. En vanuit deze gedachten stellen we ook in 2023 heel graag, in nauwe samenwerking met al onze geweldige partners, meer nieuw talent in staat de wereld elke dag een beetje mooier, gezonder, toegankelijker én veiliger te maken. Daar worden we toch allemaal bijzonder gelukkig van!

Heel veel dank voor alle fijne en effectieve samenwerkingen het afgelopen jaar!

Namens heel #teamcampus hele fijne feestdagen gewenst en graag tot in 2023.

Marijn, Daphne, Anita, Danielle, Ruud, Diana, Wilma, ✨Linda, Marc, Jan, Selin, Stefan, Maple en Bram

PS: binnenkort vertellen je we meer over het aankomende partnerevent. Staat donderdag 23 februari al in jouw agenda?

Klik hier
Expeditie Digitaal 2022/2023
9/12/2022
Expeditie Digitaal 2022/2023

Wil jij als onderwijsprofessional ook écht aan de slag met een plan van aanpak voor digitale geletterdheid voor jouw school?

Inschrijven voor Expeditie Digitaal, startend op 16 januari 2023, kan nog steeds!

Tijdens de werksessie Digitale didactiek en ethiek op 16 januari gaan we in op de invloed die kunstmatige intelligentie heeft op onze maatschappij. Hier staat de vraag centraal: Wat hebben leerlingen nodig om in deze technologische revolutie doordachte keuzes te maken.

Kom aan boord bij Expeditie Digitaal en laat je inspireren en begeleiden door de experts van O21 | Samen doordacht digitaliseren. Ben jij erbij?

👉 Aanmelden https://lnkd.in/degbaArS

Klik hier

volg ons op LinkedIn

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van IT Campus Rotterdam? Volg ons op onze LinkedIn Bedrijfspagina.

Volg ons op Linkedin