PROJECT

Responsible AI

innovatie & experiment
Project

Responsible AI

innovatie & experiment

Hogeschool Rotterdam (HR), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Utrecht (HU) en verschillende kernpartners van IT Campus Rotterdam, waaronder Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en CGI, gaan de komende acht jaar aan een krachtige onderzoeksgroep bouwen die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI. Er wordt daarmee voortgebouwd op bestaande onderzoeksgroepen met complementaire expertise van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de HvA, het Datalab: Livinglab voor AI & Ethiek van HR en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de HU.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

waarom meedoen ?

AI-onderzoek is veelal fundamenteel en op de technologie gericht en voorziet daarmee tot nu toe nauwelijks in antwoorden op vragen hoe AI op een verantwoorde wijze te implementeren. Deze verricht onderzoek naar verantwoorde AI oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met de onderzoekservaringen en resultaten heeft de groep vervolgens het doel om een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen die helpt om AI oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Om deze methodologie te ontwikkelen, is kennisopbouw en -deling nodig die onderzoekers samen ontwikkelen met de beroepspraktijk. Startpunt is daarom de (door)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom bepaalde toepassingsgebieden waarin ontwerpers, AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen optrekken. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Doel is om vanuit de infrastructuur van de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn. Ook wordt een ondersteunende infrastructuur doorontwikkeld, waaronder processen en voorzieningen voor data-management en strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impact-model. (bron: samenvatting SPRONG Responsible Applied AI)

IT Campus Rotterdam zet haar netwerk en communicatiekracht in om bedrijfspartners te stimuleren een bijdrage te leveren en om studentparticipatie te borgen. Ook kunnen we waarde toevoegen door vanuit onze regiefunctie in het kader van de human capital agenda IT bij te dragen aan personeelsmanagement oplossingen.

Brochure
video's
No items found.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

innovatie & experiment

Responsible AI

is een project onder het programma

innovatie & experiment
Meer informatie
Meer weten?

Neem contact op met

Daphne Swart

Directeur

06 46 10 43 11daphne.swart@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen