PROJECT

Digibuddies

verbeteren digivaardigheden
Project

Digibuddies

verbeteren digivaardigheden

Begin 2021 namen IT Campus Rotterdam, Stichting BOOR samen met Techniek College Rotterdam (TCR) het initiatief voor Rotterdamse Digibuddies: studenten van TCR gaan aan de slag om de digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals werkzaam in het po en vo te ondersteunen met raad en daad in de school waar zij werkzaam zijn. Inmiddels zijn ruim 30 Rotterdamse Digibuddies met deze opdracht aan de slag gegaan, zowel bij Stichting BOOR in het po als bij LMC Voortgezet Onderwijs in het vo.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

waarom meedoen ?

Naast de begeleiding in het ontwikkelen van digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals, ontzorgen Rotterdamse Digibuddies ook scholen bij het onderhouden van en oplossen van problemen in de ICT-infrastructuur. 

ROTTERDAMSE Digibuddies hebben drie taken:

1.      Eerstelijns hulp bieden aan scholen binnen het bestuur waar ze stage lopen, telefonisch en indien nodig op locatie

2.     ICT-infrastructuur ondersteuning bieden on site op de twee vaste scholen waar ze stage lopen

3.     Onderwijspersoneel helpen met wegwijs worden in digitale systemen en ondersteunen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden op twee vaste scholen

De Rotterdamse Digibuddies krijgen elk een of twee vaste scholen waar ze onder begeleiding van de ICT-coördinator ter plaatse taken 2 en 3 uitvoeren. Op deze scholen worden zij hierdoor een bekend gezicht en bouwen ze een relatie op met het onderwijspersoneel op locatie, dat bijdraagt aan het verlagen van de drempel. De digibuddy is zichtbaar aanwezig in de school en is herkenbaar aan zijn/haar kleding (representatie). Het onderwijspersoneel ziet daaraan ook dat het geen professional is maar een student in de leeromgeving van de school.

De student heeft ook een signaalfunctie. Hoort hij/zij vaak dezelfde problemen, dan kan hij/zij dit technisch oplossen of rapporteren naar het bestuur om actie op te ondernemen.

Brochure
video's
No items found.

Het verhaal van IT Campus
Binnenkort te zien!

verbeteren digivaardigheden

Digibuddies

is een project onder het programma

verbeteren digivaardigheden
Meer informatie
Meer weten?

Neem contact op met

Wilma van Raamsdonk

Projectleider Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

06 23 73 00 44wilma.vanraamsdonk@itcampus.nlLinkedIn
partners van dit project
Ook aansluiten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen